Podsumowanie kolonii nad morzem „Lato 2020” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu

0

Tegoroczne wakacje organizowane były w TPD w Brzegu z mocniejszym biciem serca organizatora. Rodzice też przeżywali trudne decyzje albowiem pandemia z koronawirusem w tle poddawała w wątpliwość, czy wysłać dziecko na kolonie, czy też nie. Z powodzeniem jednak zorganizowano turnusy wypoczynkowe w Jarosławcu.

Organizator wypoczynku, tj. TPD w Brzegu było zmuszone do rezygnacji z kolonii zagranicznych (trasa: przez Paryż – Hiszpanii i Costa Brava, Barcelona – Włochy i Carcassone). Zrezygnowano również z ośrodków w Darłowie oraz Dziwnówku. Na szczęście w Jarosławcu, Ośrodek „Barka”, przyjął dzieci z zastosowaniem wszystkich wymagań i obostrzeń wynikających z wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Sam fakt, że ośrodek charakteryzujący się wysokiej jakości domkami campingowymi oraz ich usytuowaniem, na terenie zalesionym, sprzyjał ograniczaniu kontaktu bezpośredniemu dzieci. To ułatwiało stosowanie dystansu społecznego. Zakwaterowanie zamiast sześciorga dzieci (jak jest przewidziane w standardzie ośrodka) ograniczono do czterech osób w jednym domku – z zachowaniem obowiązującego metrażu na jedno dziecko. Każdy domek posiadał łazienkę wyposażoną w środki dezynfekujące i instrukcje korzystania.

Kadra opiekuńczo-wychowawcza oraz kierownictwo kolonii było przeszkolone z zakresu postępowania i organizacji pracy w grupach wychowawczych. Koronawirus nie przeszkodził 181 dzieciom i młodzieży (w 3 turnusach) realizować kolonijnego programu wypoczynku. Dzieci do plaży miały około 10 minut drogi. Trasa do niej wiodła przez teren zalesiony. Uczestnicy wypoczynku przebywali na plaży na wydzielonym terenie i pod okiem ratowników. Kąpiele w morzu odbywały się grupami, a zajęcia prowadzili wyłącznie Ratownicy WPR. Wychowawcy mieli w tym czasie obowiązek obserwowania podopiecznych. Nie zabrakło także wspólnych zabaw na piasku – budowania przeróżnych figur, zamków, zwierząt, innych postaci, etc.
Oprócz kąpieli słonecznych i morskich, kadra organizowała zabawy sprawnościowe, a w tym: grę w piłkę plażową, nożną, biegi, skoki.

Dużym przeżyciem i atrakcją były „Neptunalia”, w czasie których dzieci przechodziły różne próby wytrzymałości, aby przypodobać się Neptunowi i Prozerpinie oraz otrzymać od Neptuna imię – pseudonim „Wilka Morskiego”.
Na terenie ośrodka kolonijnego „Barka” organizowane były też konkursy i zabawy sprawnościowe, kulturalne, rozrywkowe, plastyczne. Dzieci miały do dyspozycji gry świetlicowe, stół do tenisa stołowego, bilard, sprzęt nagłaśniający do organizowania dyskotek, konkursów piosenki, w tym karaoke oraz konkursów tańca. Do dyspozycji był również obiekt sportowy „Orlik” na którym rozgrywano mecze w gry zespołowe oraz konkursy indywidualne z piłką. Ogniska w godzinach wieczornych z pieczeniem kiełbasek oraz śpiewami i tańcami ( belgijka) przy ognisku, to zajęcia, które były szczególnie lubiane przez dzieci.

Organizator, tj. TPD Brzeg zapewniło dzieciom w ramach programu wypoczynku także wyjścia do Parku Linowego, Parku Wodnego (połączonego z wycieczkami do Darłowa) i inne ciekawe miejsca. Gościem kolonii był także Bartek Lewandowski z partnerką – iluzjonista z Brzegu (uczestnik finału programu TVN „Mam Talent”), który zaprezentował dzieciom swój program autorski. Uczestnicy kolonii uczestniczyli też w spektaklu teatralnym i wzięli udział w warsztatach teatralnych.
W tym roku dużym przeżyciem była także sama możliwość przebywania dzieci z rówieśnikami – wszystko za sprawą kilkumiesięcznej przerwy w nauce i izolacji domowej spowodowanej koronawirusem. Trwały niekończące się rozmowy, uśmiechy i pełna integracja. Widoczna była również wzmożona chęć prezentowania siebie w jakikolwiek sposób. Aktywny udział w realizacji programu kolonijnego miał wyższe zainteresowanie niż zwykle.

Rodzice zostali wsparci finansowo poprzez aktywację Bonu Turystycznego, który TPD realizowało w miesiącu sierpniu. Z dofinansowania 500+ skorzystało w tym roku 52 dzieci. Taka forma wsparcia finansowego pomogła rodzicom podjąć decyzję o uczestnictwie dziecka w wypoczynku kolonijnym. Wszyscy, którzy nie wykorzystali Bonu Turystycznego, będą go mogli spożytkować w okresie ferii zimowych lub w przyszłym roku – na wakacje na kolonie. Termin realizacji Bonu Turystycznego wyznaczony jest przez ZUS do końca marca 2022 roku.
Oddział Powiatowy TPD w Brzegu bardzo jest wdzięczny Panu Stefanowi Kwiatkowskiemu – właścicielowi ośrodka „Barka” w Jarosławcu albowiem przygotował on obiekt wzorowo pod kątem wymagań COVD-19 oraz był na każde wezwanie kierownika kolonii, czy kadry i służył pomocą. Również personel ośrodka, w tym kuchenny, spełniał wszelkie oczekiwania.
Kadra kolonijna zatrudniona przez TPD Brzeg stanęła wzorowo na wysokości zadania. Zarząd OP TPD w Brzegu w sposób szczególny serdecznie dziękuję, że podjęli się oni w tak trudnym okresie pracy z dziećmi i wykonali wszystkie zalecenia i wymagania, jakie zostały im postawione przez organizatora TPD Brzeg. Osobami tymi byli: Jolanta Mozolewska nauczycielka PSP nr 3 w Brzegu, jako kierownik I i III turnusu (38 + 44 dzieci, w tym troje dzieci niepełnosprawnych), Krzysztof Danicki – prezes TPD, biznesmen z Brzegu, kierownik II turnusu (98 dzieci i młodzieży). Wychowawcy pierwszego turnusu: Olimpia Korczak-Kula, Hanna Nowak, Monika Okoń – wszystkie panie to nauczycielki czynne. Drugi turnus: Małgorzata Słodkowska – komendant OHP w Brzegu, Klaudia Stępkowska, Magdalena Przybył – studentki z wymaganymi uprawnieniami, Agnieszka Danicka, Marcin Czerniak – kadra z uprawnieniami, Magdalena Przybył – czynna nauczycielka. Trzeci turnus wychowawcy: Leszek Listowski – pedagog z PSP Nr 8, Anna Fedorowicz- nauczycielka ze Skarbimierza, Marcin Lach – pedagog, terapeuta ze Słupska.

Wszystkie dzieci wróciły zdrowe, szczęśliwe i snuły plany na następny rok. Rozstania przy autobusie po przyjeździe do Brzegu były bardzo emocjonalne i wzruszające.

Ponadto dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji naszego projektu wakacyjnego „WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY” w tym przewoźnikowi autokarowemu „MARBUS” ze Strzelina oraz Kuratorowi Oświaty w Opolu i jego pracownikom z działu wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Brzegu