Wszyscy nauczyciele szkół zawodowych i liceów na Opolszczyźnie otrzymają laptopy

1
fot. UMWO

3792 laptopy, 131 komputerów stacjonarnych, 47 profesjonalnych systemów do zdalnej nauki, 73 monitory interaktywne, 65 wizualizerów, 75 kamer na statywach oraz 521 zestawów słuchawkowo-mikrofonowych. Tak wyglądają w liczbach programy samorządu województwa opolskiego, które mają poprawić jakość i dostępność do zdalnego nauczania. Łączna wartość projektu to ponad 12 mln złotych, a środki na ten cel pochodzą z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.


– Te działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom – mówi Andrzej Buła, marszałek województwa.

W ramach dwóch realizowanych projektów („Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” i „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”), wszyscy nauczyciele szkół zawodowych i liceów na Opolszczyźnie, m.in. otrzymają laptopy z oprogramowaniem. Dodatkowo, nauczyciele będą mogli liczyć szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Do szkół trafią również monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, czy zestawy słuchawkowo-mikrofonowe.

1633 nauczycieli z 41 liceów i 2 159 nauczycieli z 54 szkół zawodowych otrzyma laptopy wraz z oprogramowaniem. 3792 komputery przenośne już trafiają do szkół.

Projekty „Opolskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” i  „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” to propozycja samorządu województwa opolskiego, która ma poprawić dostępność m.in. do zdalnego nauczania.  – Te działania zarządu województwa to tworzenie stabilnych fundamentów atrakcyjnej edukacji, która musi ułatwiać życie najpierw nauczycielom, a później i uczniom – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła. Łączne wsparcie szkół w regionie w ramach tych obydwu projektów przekroczyło 12 milionów złotych. Finansowanie  było możliwe z funduszy unijnych w ramach przeciwdziałania COVID 19.

Zarówno nauczyciele liceów publicznych, jak i prywatnych oraz wszystkich typów szkół zawodowych z województwa opolskiego otrzymują od urzędu marszałkowskiego laptopy wraz z oprogramowaniem. Do tego są zorganizowane szkolenia w zakresie zdalnego nauczania. Do projektu zostaną włączeni również uczniowie, którzy będą mogli korzystać z przygotowanych przez nauczycieli e-zajęć. Każda szkoła otrzyma również dodatkowy sprzęt. Będą to m.in. monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji, wizualizery, kamery internetowe, zestawy słuchawkowo-mikrofonowe.

W projektach łącznie weźmie udział 41 liceów oraz 54 szkoły zawodowe.
powiat brzeski – 8 szkół
powiat głubczycki – 5 szkół
powiat kędzierzyńsko-kozielski – 7 szkół
powiat kluczborski – 10 szkół
powiat krapkowicki – 4 szkoły
miasto Opole – 16 szkół
powiat namysłowski – 3 szkoły
powiat nyski – 13 szkół
powiat oleski – 9 szkół
powiat opolski – 8 szkół
powiat prudnicki – 7 szkół
powiat strzelecki – 5 szkół