Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne: Mam prawo do…

0

Każdemu dziecku – niezależnie od koloru skóry, wyznania, czy pochodzenia przysługują takie same prawa – prawa dziecka.

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.


Nasze przedszkole, czyli Publiczne Przedszkole nr 7 Integracyjne, może poszczycić się corocznymi obchodami i promowaniem praw dziecka. W tym dniu, czyli 20 listopada, rozmawiamy z dziećmi o ich prawach, czytamy książki dotyczące tolerancji, bezpieczeństwa i szczęścia dziecka, a przede wszystkim dobrze się bawimy.