Human Rights – warsztaty online z wolontariuszami w PSP 3

0
fot. PSP nr 3

Od 3- 8 grudnia wszystkie klasy siódme i ósme oraz klasa 6b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, wzięły udział w warsztatach onlinev- oczywiście w języku angielskim- dotyczących Praw człowieka, Amnesty International i Maratonu pisania listów. Zajęcia prowadzili studenci z wymiany międzynarodowej- Louis- student ekonomii z Hiszpanii i Giuseppe z Włoch.


Lekcje online polegały na przedstawieniu prezentacji na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Amnesty International i Maratonie Pisania Listów. Chętni uczniowie mieli możliwość zagrania w kahoot i wykazania się wiedzą wyniesioną z warsztatów, umiejętnością szybkiego czytania i refleksem. Zwieńczeniem warsztatów było wysyłanie listów do rządów bądź władców państw, w których prawa człowieka nie są respektowane w aspekcie równouprawnienia kobiet, ochrony środowiska, wolności słowa i prasy czy emigracji. Spotkania ze studentami miało wiele wymiarów i było ciekawym doświadczeniem dla nas wszystkich.

Jolanta Mozolewska