„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – ostatnie pożegnanie Witolda Lipki

0

12. stycznia 2021 roku pożegnaliśmy naszego kolegę Witolda Lipkę. To był bardzo smutny dzień, trudno jest bowiem żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami przez długie lata.

Msza Św. w intencji Witolda Lipki została odprawiona w kościele w Jankowicach Wielkich. Piękną homilię wygłosił Proboszcz – ks. Czesław Kocoń, a w imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, mowę pożegnalną wygłosiła dyrektor szkoły, Danuta Trzaskawska. Następnie uczestnicy przeszli w długim orszaku pogrzebowym na miejscowy cmentarz, aby tam, podczas uroczystości żałobnych, oddać hołd zmarłemu oraz złożyć na Jego grobie kwiaty i zapalić znicze. Te wzruszające chwile pożegnania jeszcze bardziej uświadomiły nam, jak ogromna pustka pozostanie po stracie Witolda Lipki – pustka po starcie brata, wujka, bliskiego człowieka, wspaniałego pedagoga, przyjaciela i dobrego kolegi.

Witek ponad 35 lat pracował w różnych placówkach oświatowych, wiele czasu i serca jej poświęcił, dlatego warto wspomnieć, jak przebiegała jego droga zawodowa.

Od 1985 do 1999 roku był zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszance – w charakterze wychowawcy świetlicy, kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego, a także zastępcy dyrektora szkoły, jednocześnie pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie. Następnie, do 2006 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu, w charakterze pedagoga, ale także dyrektora tej poradni.

Od 2006 roku, czyli prawie 15 lat, Witek Lipka zatrudniony był jako pedagog, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, gdzie przez 2 lata pełnił także funkcję zastępcy dyrektora szkoły.

Witold systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe: ukończył wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie studium specjalne w zakresie socjoterapii, studium pracy profilaktycznej i promocji zdrowia oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, brał udział także w wielu szkoleniach, warsztatach i seminariach zawodowych. W 2003 roku uzyskał stopnień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Praca Witolda na niwie pedagogicznej była zawsze wysoko oceniana – podkreślano jego doskonałe przygotowanie zawodowe, zaangażowanie i aktywność wykraczającą mocno poza przypisany zakres obowiązków na danym stanowisku. Wyrazem uznania za podejmowane działania, był fakt przyznania mu wielu nagród, zarówno przez bezpośrednich przełożonych, jak i Starostę Brzeskiego.

Kolega Witek nie ograniczał swojego zaangażowania tylko do środowiska zawodowego, od najmłodszych lat działał społecznie na rzecz najbliższego środowiska lokalnego, prowadząc drużynę harcerską w Jankowicach Wielkich, następnie jako instruktor harcerski i Komendant Ośrodka ZHP w Olszance.

Później była to szersza praca, na rzecz gminy Olszanka w charakterze radnego, od 2004 roku w zarządzie Stowarzyszenia Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko”, od 2006 roku był przewodniczącym rady, w utworzonym Stowarzyszeniu „Brzeska Wieś Historyczna”, a po przekształceniu w 2015 roku, w Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działał nadal, w charakterze członka stowarzyszenia.
Witold Lipka znajdował jeszcze czas, aby pracować w Radzie Parafialnej przy Parafii pw. Św. Michała Archanioła, w Wierzbniku oraz w Radzie Sołeckiej, w Jankowicach Wielkich – swojej rodzinnej miejscowości.

Nie sposób wymienić imprez, uroczystości, projektów czy działań, w których brał udział przez lata pracy w naszej szkole, w szczególności należy podkreślić, że wiele tych przedsięwzięć świadczona była na rzecz, nie tylko środowiska szkolnego, ale lokalnego. Osobiście wspominam dużą aktywność Witka podczas organizowanych od kilku lat w Grodkowie – Biegu Tropem Wilczym. Pomoc kolegi Witka była zawsze bezinteresowna, a zaangażowanie ogromne i bezcenne.

Witek był także postrzegany jako znakomity wychowawca i pedagog, jako człowiek życzliwy, rzeczowy, otwarty, a co najważniejsze, dzieci i młodzież, zawsze mogła liczyć jego pomoc. Swym charakterem, postawą życiową, poświęceniem dla młodzieży, pogodą ducha, otwartością wobec drugiego człowieka, pokazywał nam, co jest w życiu ważne i istotne. Kochał pracę, a dobro młodego, często zagubionego w dzisiejszym świecie człowieka, było dla niego najważniejsze.

Jestem zobowiązana wspomnieć, z jakim wielkim smutkiem i żalem żegnali Pana Witka uczniowie i absolwenci naszej szkoły, których był rzecznikiem, i to od nich, otrzymał tytuł „Najlepszego Przyjaciela Młodzieży”. O wielkiej sympatii, jaką darzyła Go młodzież, niech świadczą także, zamieszczone przez nich bardzo liczne, piękne i wzruszające komentarze na szkolnym facebooku.
Podsumowanie pracy zawodowej, wychowawczej i społecznej jest oczywiście ważne, ale nie oddaje w pełni tego, jakim Witek był człowiekiem i jak pozostanie przez wszystkich zapamiętany. My, wspominamy go i zapamiętamy tak: uśmiechnięty, życzliwy, koleżeński, uczynny, opanowany, pełen wewnętrznego spokoju.

W imieniu swoim, Dyrekcji szkoły oraz wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, a przede wszystkim uczniów i absolwentów, jeszcze raz składam podziękowania dla ś.p. Witka za pracę, zaangażowanie i za to, że przez te lata był z nami.

Jako społeczność szkolna uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu naszego kolegi Witka, nie z obowiązku, ale z potrzeby serca, solidarności z wszystkimi pogrążonymi w bólu i żałobie, zwłaszcza osobami mu bliskimi. Jeszcze raz pragnę złożyć Rodzinie najszczersze kondolencje w swoim imieniu, Dyrekcji szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, absolwentów i rodziców.

Witku! Będzie nam Ciebie brakowało, bo byłeś dobrym człowiekiem, uczynnym kolegą, nadal jesteś z nami, bo nie umiera ten, kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich.

Ksiądz Twardowski napisał – „Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – będziesz Witku, nie tylko w naszej pamięci, ale będziesz zawsze przy nas.

Śpij w spokoju Witku!

Z wyrazami szacunku

 

Danuta Trzaskawska
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie

 

 

 

 

 

Zobacz też Pożegnanie Witolda Lipki