Słowiańska – staże zawodowe cz.2

0
fot. ZSZ nr 1

W lutym udało się zrealizować kolejny staż zawodowy nauczycieli ZSZ nr 1 w Brzegu. W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe na Rynku Pracy odbył się staż nauczyciela przedmiotów gastronomicznych pani Grażyny Tesarowicz w Hotelu Portofino we Włocławku. Mając na uwadze trwającą pandemię cały staż przebiegał w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi przepisami.