Dzień otwarty on-line ZSZ nr 1 w Brzegu

0

Szanowni rodzice, drodzy ósmoklasiści! Z uwagi na panująca w Polsce epidemię, nasza szkoła nie była w stanie przeprowadzić dni otwartych w murach ZSZ nr 1 . Ale to nas nie powstrzymało od przybliżenia Wam obrazu “Słowiańskiej’’.

Informacji o naszej szkole, kierunkach kształcenia, zajęciach dodatkowych , stażach czy praktykach nie da się zawrzeć w kilkunastominutowych nagraniach. To szkoła pełna radości, pozytywnej energii, emocji. Te wszystkie cechy wnoszą do niej nauczyciele, kadra, dyrekcja, ale przede wszystkim uczniowie. Tej atmosfery nie da się podrobić i nie znajdziecie jej w żadnej innej szkole. Jednocześnie idzie ona w parze z dobrymi wynikami. Dlatego liczymy, że wybierzecie ZSZ nr 1, staniecie się częścią naszej społeczności.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem Dnia Otwartego
Do zobaczenia!
DZIEŃ OTWARTY 27 KWIETNIA OD GODZINY 14:00
Dzień Otwarty odbędzie się on line na
www.facebook.com/zsz1slowiankabrzeg
O wybranej godzinie dowiesz się wszystkiego o naszej ofercie.

14:00 Otwarcie-Pani Dyrektor Wioletta Frankiewicz
14:15 Technik Elektryk
Szkoła Branżowa I Stopnia ELEKTRYK
14:30 Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Szkoła Branżowa I Stopnia KUCHARZ
Szkoła Branżowa I Stopnia Cukiernik
14:45 Technik Organizacji Turystyki
15:00 Technik Informatyk
Technik Programista
15:15 Technik Handlowiec
15:30 Nauczanie ku przyszłości i rozwijanie pasji
(staże zagraniczne, praktyki, koła zainteresowań)

ZAPRASZAMY!