Konkurs plastyczny z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

0
fot., Anna Dąbrowska

„Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje”
Bł. kard. Wyszyński


Są to słowa, które warto zapamiętać i wcielić w swoje życie. Uczniowie Publicznych Szkół Podstawowych nr 1 i nr 3 w Brzegu z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wzięli udział w konkursie plastycznym nt. ABC Społecznej Krucjaty Miłości kard. Wyszyńskiego. Najlepsze prace zostały wystawione w kościele pw. św. Mikołaja, a ich autorzy wyróżnieni i nagrodzeni przez ks. Daniela Solarza – wikarego tej parafii.


Celem konkursu było: uczczenie beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, poznanie sylwetki Prymasa, poznanie jego zasług dla Kościoła i Ojczyzny oraz kształtowanie postaw i wartości, którym był on wierny.

Anna Dąbrowska – organizator konkursu

ABC Społecznej Krucjaty Miłości

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.