Koncert Pieśni Patriotycznych im. Kaliny Łukaszów w PSP nr 8

0
fot. Szkoła
Reklama

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”Józef Piłsudski


Narodowe Święto Niepodległości jest ważnym wydarzeniem dla każdego Polaka. To właśnie dzień 11 listopada 1918 roku zapisał się w historii naszego kraju jako dzień wyjątkowy, w którym Polska, po 123 latach zaborów, na nowo pojawiła się na mapach świata jako wolne państwo. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa. Symbol, z którym nieprzerwanie łączy się piosenka.

W ostatnich latach idea wspólnego śpiewania nabrała większego znaczenia, choć istniała od zawsze, ponieważ Polacy są narodem, który lubi śpiewać piosenki patriotyczne. Rodziny spotykały się na wspólnym śpiewaniu z okazji różnych ważnych wydarzeń – rodzinnych, narodowych czy państwowych, a pieśni podnosiły Polaków na duchu.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 zostały zorganizowane w formie Koncertu Pieśni Patriotycznej im. Kaliny Łukaszów, wieloletniego pracownika naszej „Ósemki” i współorganizatorki wcześniejszych edycji obchodów, szeregu pięknych szkolnych inicjatyw i patriotycznych przedsięwzięć. Nauczycielki, którą wyróżniała olbrzymia pasja zawodowa. Dyrektor szkoły – Lucyna Bończak w swoim przemówieniu podkreśliła, że „Polska to taka kraina, która się w sercu zaczyna”, a bicie serca oznacza życie. Mamy szczęście żyć, uczyć się, pracować w wolnym kraju, kraju naszych dziadków, rodziców, naszych ojców, dlatego ten kraj – nasz kraj nazywamy OJCZYZNĄ. Nasza Ojczyzna – Polska to wyjątkowy na mapie Europy kraj, bogaty tradycją, obrzędowością, osiągnięciami w każdej dziedzinie: nauki, kultury, sztuki, wynalazczości, technologii, ekonomii, inżynierii, to kraj bogaty w bogactwa i zasoby naturalne, z wielowiekową piękną architekturą, bogaty w zabytki sakralne, w parki narodowe, w okazy przyrodnicze, z dostępem zarówno do morza, jak i jezior oraz gór. Ale Polska to również kraj wyjątkowo doświadczony w dziejach historii Europy i świata. To przez naszą wyjątkowość, patriotyzm wyrażany gotowością do obrony jej wartości i jej granic, wyrażany szacunkiem do symboli narodowych, dumą z osiągnięć przodków, z bycia Polakiem, tak wielu przez tyle wieków starało się byśmy zniknęli z mapy świata. Swoje wystąpienie podsumowała apelem: „powiedzenie być „Polakiem – to brzmi dumnie” nigdy nie straciło na swej wartości. Życzę nam, byśmy zawsze na pierwszym miejscu czuli się Polakami a potem dopiero „obywatelami świata”, a Mazurek Dąbrowskiego niech zawsze poruszy naszą wrażliwą na sprawy Ojczyzny – polską duszę”.

W wydarzeniu tym, jak co roku, wzięli udział m.in.: Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Szary, wicedyrektor Publicznego Przedszkola nr 10 – Katarzyna Kołodziejska, Przewodnicząca Rady Rodziców – Aleksandra Głowik, specjalista ds. artystycznych Brzeskiego Centrum Kultury – Joanna Bilowicka, Kierownik Klubu Wojskowego – Jana Koronkiewicz z mężem Januszem Koronkiewiczem, Pan Paweł Łukaszów oraz społeczność uczniowska, grono pedagogiczne i pracownicy administracji i obsługi szkolnej.

Uroczystość poprowadzili Milena Wiącek i Michał Majdański z klasy 7b, natomiast nad oprawą muzyczną czuwali nasi szkolni akustycy Antoni Klichta i Jakub Eliasz wraz z panią Izabelą Jasiak. Tegoroczny Koncert rozpoczął się od odśpiewania przez uczniów klas siódmych i ósmych „Roty”, której słowa są przejawem walki o niepodległość oraz ucieleśnieniem zaciekłości wzrastającej pośród społeczeństwa polskiego.

Wszystkie klasy zaprezentowały, wraz ze swoim wychowawcą, pieśń patriotyczną. W repertuarze znalazły się utwory takie jak: „Warszawo ma” – w niezwykłym wykonaniu klas trzecich. Wystąpienie szczególnie poruszyło nasze serca, gdyż trzecioklasiści wraz z wychowawcami zaprezentowali je w strojach przypominających okrutne czasy getta warszawskiego. „Hej, hej ułani” radośnie odśpiewały klasy czwarte, „Pierwszą kadrową” marszowym krokiem wyśpiewali uczniowie klas piątych. Natomiast „Warszawiankę” głośno i wyraźnie w otoczeniu tradycyjnych strojów ludowych zaprezentowały klasy szóste. Zgodnie z tradycją o godz. 11.11 w ramach akcji „Szkoła do hymnu” miało miejsce uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” przez całą społeczność szkolną. Koncert uświetniła Pani Daria Maryszczak, która zaprezentowała dwie pieśni patriotyczne: „Zapomniany żołnierz” oraz „Zbudzić sumienie”, które zachwyciły wszystkich zgromadzonych. Koncert zakończył się jak co roku udziałem największej klasy w szkole, czyli wszystkich nauczycieli. W tym roku wraz z zaproszonymi gośćmi wyśpiewali oni piosenkę „Wojenko, wojenko”, co spotkało się z ogromnym aplauzem wszystkich uczniów.

Na zakończenie dyrektor szkoły – Lucyna Bończak podziękowała uczniom za wspaniały występ, zwróciła również uwagę na to, jak ważne jest to święto dla wszystkich Polaków oraz doceniła postawę całej społeczności uczniowskiej, która odpowiednim strojem galowym i pięknym śpiewem godnie uczciła Narodowe Święto Niepodległości. Pani Jana Koronkiewicz – mama Śp. Kaliny wyraziła ogromną wdzięczność za pielęgnowanie pamięci i wspomnień podczas corocznego patriotycznego koncertu nazwanego imieniem jej córki. Pogratulowała wszystkim uczniom wzruszającego i pięknego występu, a dyrekcji szkoły i wszystkim nauczycielom podziękowała za wyrażanie postawy patriotycznej w codziennej pracy edukacyjnej, podczas uroczystości szkolnych czy konkursach recytatorskich, które były tak ważne dla jej córki – nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie.

Wszystkim biorącym udział w Koncercie gratulujemy pięknej postawy, pełnej szacunku i miłości dla Ojczyzny. Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że są prawdziwymi patriotami, przywiązanymi do tradycji i dumy z polskiej historii.

Uroczystość przygotowały
Agnieszka Suflita
Edyta Tyczko
Alicja Dorociak – Bryk

Reklama
Reklama
Reklama