Święto Edukacji Narodowej w Olszance

0

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r., a  określone ustawą, czyli Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 na mocy ustawy – Karty Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – KEN. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.


To również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników – tego dnia Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom Krzyże Zasługi, medale oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. To szczególne święto w naszej szkole  – Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszance  obchodzone było 13 października 2014 r. Od samego rana w  szkole panowała podniosła atmosfera. Uczniowie w galowych strojach przemieszczali się tłumnie po korytarzach składający życzenia swoim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Ukoronowaniem święta była uroczysta akademia przygotowana w tym roku przez  Samorządy Uczniowskie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Prowadzący akademię w tej roli Aleksandra Marcinkowska, Wojciech Woźniak  i Gabriela Początek bardzo ciepło przywitali obecnych, złożyli piękne życzenia i gorąco zaprosili do obejrzenia części artystycznej, której głównym celem było wprowadzenie wszystkich w dobry nastrój i wywołanie uśmiechu  na twarzach oglądających.  Młode wykonawczynie w tej roli:  Magdalena Wittke, Zosia Traka, Sylwia Barwińska, Lena Dzięgielewska oraz Karolina Frączyk- uczennica z gimnazjum,  przedstawiły wesołą scenkę z życia szkoły. Niwę teatralną dopełniały  muzyczne występy uczennic klasy piątej: Kai Gall, Oliwii Ligockiej, Gabrysi Witkowskiej, Aleksandry Nowickiej, Julii Dembowskiej i Wiktorii Machowskiej. Samorządy Uczniowskie przygotowały miłą niespodziankę – kwiaty dla wszystkich  pracowników szkoły. Uroczystość była piękna i  wzruszająca. Wszyscy występujący na scenie złożyli szczere ukłony w kierunku zgromadzonych. Po akademii głos zabrała pani dyrektor Bożena Lorent, która podziękowała młodym artystom za ich występ, a następnie wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym złożyła  życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy, zdrowia oraz zwykłego ludzkiego szczęścia, podkreśliła iż pragnie, aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy stawał się źródłem osobistej satysfakcji, spełnienia zawodowego i radości, a dzieci i młodzież, by  zawsze darzyła wszystkich szacunkiem i wdzięcznością.

 

Tekst i foto  opracowała Joanna Sowierszenko

[images cols=”five” lightbox=”true”]
[image link=”22361″ image=”22361″]
[image link=”22362″ image=”22362″]
[image link=”22363″ image=”22363″]
[image link=”22364″ image=”22364″]
[image link=”22365″ image=”22365″]
[image link=”22366″ image=”22366″]
[image link=”22367″ image=”22367″]
[image link=”22368″ image=”22368″]
[image link=”22369″ image=”22369″]
[image link=”22370″ image=”22370″]
[image link=”22371″ image=”22371″]
[image link=”22372″ image=”22372″]
[/images]