W Kazachstanie, wśród Sybiru wiecznych lodów …

0

Dziesiąty luty będziem pamiętali,
Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali.
I nasze dzieci na sanie wsadzili,
Na główną stację wszystkich dowozili”.


To właśnie dzień 10 lutego – 75 rocznicę wydarzeń opisanych w przytoczonym fragmencie wiersza –  uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu uczcili w szczególny sposób. Mieli zaszczyt gościć przedstawiciela Związku Sybiraków, pana Stanisława Kullandę, który podzielił się z młodzieżą wspomnieniami dotyczącymi tragicznych wydarzeń – deportacji Polaków do ZSRR w 1940r. Koszmar rozpoczynał się zwykle nocą, z zaskoczenia, łomotem do drzwi, rewizją, Wywożono całe rodziny, dając im tylko 15 minut na spakowanie bagażu. Podróż na Wschód, w wagonach do przewozu bydła odbywała się w potwornych warunkach. Każdego dnia ktoś umierał, a ciała po prostu wyrzucano z pociągu. Kresem podróży był step lub tajga, gdzie w myśl zasady: „Kto nie pracuje, ten nie je”, wszyscy zesłańcy byli zmuszani do katorżniczej pracy.

Pan Stanisław Kullanda, jako niespełna 5 letnie dziecko, został wraz z rodziną wywieziony z rodzinnego Tarnopola do Kazachstanu. Nastąpiło to podczas drugiej fazy wywózek – 13 kwietnia 1940r. Odtąd mieszkaniem stała się prymitywna lepianka, dzielona z innymi rodzinami, a każdy dzień był walką o przetrwanie.

Pan Kullanda przyniósł na spotkanie wiele rodzinnych pamiątek: zdjęć, listów, odznaczeń. Pamiętając, że patronem szkoły, w której gościł, jest Józef Piłsudski, zaprezentował młodzieży medal z 1930r. wydany w dziesiątą rocznicę zakończenia wojny polsko – bolszewickiej. Awers medalu przedstawia popiersie Marszałka. Na rewersie są wygrawerowane słowa: „GENIUSZEM WODZA, MĘSTWEM ŻOŁNIERZA, WYSIŁKIEM NARODU” oraz daty 1920 – 1930  i  mapa II Rzeczypospolitej.

Dostojny Gość ze wzruszeniem obejrzał wystawę „Sybir i Sybiracy”, wzbogaconą pracami plastycznymi uczniów oraz obraz pt. „Golgota Wschodu” autorstwa pana Waldemara Mroza.

Na zakończenie warto przytoczyć słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który także był Sybirakiem: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu będą pamiętać o Tych, którzy Polsce dali z życia ofiarę i o Tych, których „przywiodła do Niepodległej wiara w Wolność, Ojczyznę i Boga”.

Tę szczególną lekcję historii zorganizowała Pani Ewa Rosińska, nauczycielka historii i Wosu w PG 1 a uczestniczyli w niej uczniowie klas 2a i 3c. Bardzo dziękujemy

                                                                    Uczestnicy wyjątkowej lekcji