Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 10 w Brzegu

0

„Z muzyką i tańcem miło płynie czas” to zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci, które realizowane są w Grupie „Maluszków” poza podstawą programową. 


 

Głównym celem zajęć jest umuzykalnienie dzieci oraz rozwój ich wrażliwości muzycznej, przygotowującej do nauki poprawnego śpiewania i słuchania muzyki oraz kształcenie estetyki ruchów. Zajęcia opierają się na następujących formach aktywności dzieci: śpiew, ruch przy muzyce, aktywne słuchanie muzyki, gra na instrumentach.

Każda z w/w form kształci nieco inne dyspozycje i umiejętności. Stosowanie wszystkich umożliwia rozwój osobowości dziecka. Różnorodność form wpływa na urozmaicenie zajęć, pobudza zainteresowania i aktywność, pomaga w utrzymywaniu podatnej na rozproszenie uwagi dziecka.

Katarzyna Kołodziejska