Zespół Szkół Ekonomicznych szeroki wachlarz zawodów z przyszłością

1

Za datę powstania szkoły uważa się 1 października 1946 roku – z tego dnia pochodzi Rozporządzenie Ministra Oświaty o otwarciu Państwowego Liceum Spółdzielczego w Brzegu. Rok szkolny 47/48 przyniósł zasadniczą reorganizację szkół. Przekształcono je ze szkół dla dorosłych na młodzieżowe. Placówka w kolejnych latach rozwijała się prężnie i konsekwentnie poszerzała liczbę kierunków oraz specjalności.


 

„Ekonomik”, w takiej formie w jakiej działa obecnie, powstał w 1990 roku. Jest to nowoczesna placówka umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji zawodowych i przygotowująca do dalszego kształcenia na studiach wyższych. Na tle innych szkół zawodowych wyróżnia się tym, że korzysta z systemu kształcenia modułowego, co pozwala nie tylko osiągać lepsze efekty kształcenia, ale przekłada się na realne przygotowanie uczniów do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Wysoki poziom nauczania ZSE potwierdzony jest najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych w województwie opolskim wśród techników.

W 2003 roku Opolska Izba Gospodarcza wyróżniła szkołę Srebrnym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej, natomiast w ubiegłym roku doceniono metody pracy i system zarządzania jakością wyróżniając ZSE w konkursie Opolska Nagroda Jakości.

W Technikum nr 2 w najbliższym semestrze kształcić będzie się można w zawodach:

Technik ekonomista – uczniowie kształceni w zawodzie technik ekonomista w ZSE mają możliwość potwierdzenia dwóch kwalifikacji: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz prowadzenie rachunkowości. Obie przygotowują absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych: planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, prowadzenie rachunkowości, prowadzenie analizy finansowej, wykonywanie analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów gospodarczych. Nauka odbywa się w nowoczesnych pracowniach komputerowych i symulacyjnych wyposażonych m.in. w profesjonalne oprogramowanie InsERT GT. Uczniowie nabywają także praktyczne umiejętności rozliczeń z ZUS korzystając z programu „Płatnik” oraz pogłębiają praktyczne umiejętności na praktykach zawodowych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

Technik logistyk – zawód z przyszłością, dający możliwość pracy w różnych przedsiębiorstwach i doskonale przygotowujący do studiów na kierunkach logistycznych. Szkoła oferuje spotkania ze specjalistami z tej dziedziny, wycieczki do centrów logistycznych, pracę na profesjonalnych programach w świetnie wyposażonych pracowniach i najlepsze możliwe praktyki w międzynarodowych centrach logistycznych. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako: spedytor, dyspozytor, operator, specjalista ds. zarządzania zapasami i obsługi klienta.

Technik organizacji reklamy – zawód szerokoprofilowy, wymagający łączenia w sobie, m.in. wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Absolwenci przygotowani są do: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych, a także projektowania oraz wykonywania środków reklamowych. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowaniach, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych oraz specjalistycznych programów komputerowych do projektowania grafiki. Szkoła oferuje również wycieczki dydaktyczne oraz współpracę z firmami specjalizującymi się w szeroko rozumianej reklamie.

Technik architektury krajobrazu – zawód twórczy, w którym kluczową rolę odgrywa poczucie estetyki i zamiłowanie do przyrody. Uczniowie nabywają umiejętność projektowania i kształtowania krajobrazu oraz projektowania, zakładania i pielęgnowania ogrodów, terenów zieleni wokół budynków mieszkalnych, czy budynków użyteczności publicznej. Poznają również zasady tworzenia dokumentacji dendrologicznej, a także projektowania elementów małej architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych, ekologicznych i budowlanych. Wiedza przekazywana jest głównie w formie praktycznej. Szkoła organizuje ponadto wyjazdy do Ogrodu Botanicznego, Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu, Arboretum w Wojsławicach, czy parków miejskich i krajobrazowych.

Technik procesów drukowania – atrakcyjny i przyszłościowy zawód, dający szanse ciągłego rozwoju, rękojmię zatrudnienia w miejscach niebanalnych i szansę na planowy rozwój kariery. Technik procesów drukowania to fachowiec, który zajmuje się obsługą maszyn i urządzeń drukujących (w tym nowoczesnych maszyn cyfrowych) używanych w procesie drukowania. Do jego kompetencji należą także czynności przygotowawcze do drukowania, nadzór nad drukowaniem nakładu, analiza i kontrola procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej, a to wszystko przy wykorzystaniu najnowocześniejszych zdobyczy techniki. Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych firmach na terenie całego województwa opolskiego i dolnośląskiego. Zakłady te wyposażone są w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia, współcześnie stosowane na świecie. W trakcie nauki istnieje możliwość realizacji praktyk i staży.

Zespół Szkół Ekonomicznych daje również możliwość kształcenia się w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie sprzedawca. Ponadto, placówka przygotowała atrakcyjną ofertę dla dorosłych. W trzyletnim liceum ogólnokształcącym (na podbudowie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub ZSZ) mogą oni w bardzo szybki sposób zdobyć zawód poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe (technik administracji, tech. handlowiec, tech. rachunkowości, tech. ekonomista, tech. logistyk, tech. archiwista, tech. organizacji reklamy, tech. usług pocztowych i finansowych, tech. procesów drukowania, sprzedawca). Kształcić można się również w dwuletniej szkole policealnej w zawodzie technik administracji.