UROCZYSTA INAUGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

0

22.10.2015r. o godzinie 12:30 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu odbyła się uroczysta inauguracja sportowego roku szkolnego 2015/2016 połączona z ceremonią oficjalnego oddania do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej.


Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Burmistrz Brzegu- p. Jerzy Wrębiak, Zastępca Burmistrza – p. Bartłomiej Kostrzewa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta – p. Janusz Żebrowski, Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta p. Wojciech Komarzyński, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta – p. Piotr Szpulak, inspektorzy nadzoru budowlanego – p. Krzysztof Kłonowski i Eugeniusz Burczak, przedstawiciel klubu sportowego BTP ,,Stal” Brzeg – p. Janusz Dziura, dyrektorzy brzeskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi.

Po powitaniu gości przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego -Norberta Madurę nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego oraz wprowadzono delegacje klas sportowych. W imieniu społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu złożono na ręce władz miasta podziękowania. Następnie głos zabrał p. Burmistrz Jerzy Wrębiak, który życzył młodym sportowcom, aby wśród młodzieży zgromadzonej w tej sali narodziły się nowe gwiazdy sportowe. Podziękował także wszystkim zaangażowanym w prace nad wartą 800 tys. złotych inwestycją – wykonawcom, nauczycielom oraz młodzieży za cierpliwość. Wspomniał również o planach inwestycyjnych dotyczących innych obiektów sportowych na terenie naszego miasta. Uczniowie otrzymali w prezencie zestaw piłek sportowych. Do podziękowań przyłączyła się dyrektor szkoły- p. Jadwiga Walasek, przypominając sportową historię placówki. Życzyła młodym sportowcom wielu sukcesów i radości z uprawiania sportu. W dalszej części uroczystości Burmistrz Brzegu oraz p. dyrektor Jadwiga Walasek przystąpili do symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierając oficjalnie wyremontowaną salę gimnastyczną. Nastąpił najbardziej wzruszający moment uroczystości – ślubowanie. Kapitanowie oddziałów sportowych powtarzali słowa przysięgi, zobowiązując się do respektowania zasad obowiązujących w sporcie, postępowania zgodnego z duchem fair play, przestrzegania reguł szlachetnej rywalizacji i wreszcie poświęcenia wszystkich dążeń i umiejętności, talentu i siły woli osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego. Następnie p. Burmistrz Jerzy Wrębiak oraz Wiceburmistrz p. Bartłomiej Kostrzewa wręczyli uczniom klas IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum pamiątkowe certyfikaty. Program słowno-muzyczny rozpoczął się od występu Aleksandry Szyszki, która spektakularnie wykonała utwór „Show must go on.” Gromkie brawa towarzyszyły występom recytatorów, pokazom ćwiczeń, gier i zabaw softballowych oraz piłkarskich. Największy aplauz wywołał popis freestyle’owy w wykonaniu chłopców z klasy IIIB – Piotra Mendaka i Mateusza Dychusa. Na zakończenie uroczystości zespół szkolny wykonał piosenkę pt. „Brzegu-GO”, zachęcając zgromadzoną widownię do wspólnego śpiewania, a goście udali się na spotkanie z dyrekcją oraz mały poczęstunek.

Ta niezwykła i widowiskowa uroczystość, przygotowana przez opiekunki Szkolnego Samorządu – p. Małgorzatę Węgrzynowska i p. Irenę Syrico oraz p. Grażynę Jakubowską, p. Dariusza Ilowa, trenerów i wychowawców oddziałów sportowych, z całą pewnością przyczyniła się do integracji środowiska sportowego dzieci i młodzieży naszej szkoły i miasta.

Dominika Capar, Justyna Kopytko
Warsztaty dziennikarskie, opiekun D. Wyrzykowska