Konkurs na prezentację multimedialną „Walory przyrodnicze i formy ochrony przyrody w powiecie brzeskim”

0

Już po raz trzeci Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im Marii Skłodowskiej–Curie w Brzegu zorganizował konkurs na prezentację multimedialną, którego głównym celem było promowanie walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego oraz bogactwa przyrody i form jej ochrony w powiecie brzeskim.


W latach ubiegłych uczniowie planowali wykorzystanie brzeskiej mariny, oraz prezentowali walory turystyczne Opolszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu brzeskiego. W tym roku szkolnym gimnazjaliści w ramach konkursu mieli wykonać i przedstawić prezentacje „Walory przyrodnicze i formy ochrony przyrody w powiecie brzeskim”. Uczestnikami konkursu mogły być dwuosobowe zespoły lub pojedynczy uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu brzeskiego. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Brzeskiego Pana Macieja Stefańskiego oraz Burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka. Finał konkursu miał miejsce w dniu 25 kwietnia 2016r. w hotelu Best Western Plus w Brzegu. Młodzież gimnazjalna w obecności jury, zaproszonych gości, nauczycieli i swoich kolegów przedstawiła wspaniałe prezentacje obrazujące i opisujące walory przyrodnicze naszego powiatu, formy ich ochrony oraz uświadomiła wszystkim jak ważna jest dziś ochrona środowiska naturalnego i co jest prawdziwym bogactwem naszego regionu. Przewodniczący jury Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Pan Paweł Kozerski, oraz członkowie, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Pani Alina Grochalska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Krzysztof Kulwicki wyłonili i ogłosili zwycięzców.

Miejsce I i nagrodę główną – bon towarowy o wartości 800 zł otrzymał uczeń Publicznego Gimnazjum nr 4 w Brzegu, Kacper Wietrzyński, którego opiekunem była Pani Barbara Pyrek
Miejsce II i bon towarowy o wartości 500 zł otrzymały uczennice Publicznego Gimnazjum nr 3
w Brzegu, Anna Kopij i Julia Kulczycka, których opiekunem była Pani Agata Wojtachnio.
Miejsce III i bon towarowy o wartości 200 zł otrzymali uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1
w Brzegu, Grzegorz Łysiuk i Adrian Piszcz, których opiekunkami były Panie Małgorzata Niewczas i Bogusława Lechwar.

Nagrody autorom najlepszych prezentacji wręczył Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego Pan Mieczysław Niedźwiedź. Wszystkim laureatom gratulujemy talentu, kreatywności i odwagi w podejmowaniu wyzwań, a ich nauczycielkom zdolnych uczniów.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki Zespołu Szkół Zawodowych nr 1w Brzegu Małgorzata Lityńska i Beata Dylak. Dyrekcja ZSZ nr 1 i organizatorki konkursu dziękują sponsorowi konkursu Dyrektorowi hotelu Best Western Plus w Brzegu Panu Bartoszowi Dobrowolskiemu za wysokie i atrakcyjne nagrody oraz za goszczenie nas w hotelu Best Western Plus, gdzie odbył się finał konkursu. Hotel jest sponsorem konkursu już po raz drugi, a w ubiegłym roku gościł uczestników konkursu, którymi byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 współpracuje z hotelem jeszcze zanim otworzył swoje podwoje dla gości. Nasi uczniowie z klas o specjalnościach technik hotelarz i technik obsługi turystycznej odbywają w nim praktyki. Jest to miejsce przyjazne i otwarte dla społeczności uczniowskiej, w trakcie praktyk, zajęć lekcyjnych oraz różnych imprez odbywających się w hotelu, młodzież nabywa tam wiedzy i umiejętności potrzebnych do wejścia na rynek pracy.

Małgorzata Lityńska