Dzieci i młodzież dla Jana Pawła II

0

16 październik 1978 r. stał się dniem wyjątkowym dla wielu z nas.

 Również dla tych, którzy urodzili się kilka lat później, a o wspomnianej dacie wiedzą jedynie za sprawą osoby dla nich wyjątkowej – Jana Pawła II., Papieża- Polaka jak się zwykło o nim mówić.
Cała zaś niezwykłość Jana Pawła II wiązała się nie tyle z funkcją jaką pełnił w kościele katolickim, lecz to jakim był człowiekiem. Prosty, uśmiechnięty, sprawiedliwy, silny wiarą, kochający każdego człowieka, wymagający przede wszystkim od siebie.
Za co go kochamy, każdy doskonale czuje w swoim sercu. Natomiast dzieci i młodzież może poznać osobę świętego Jana Pawła II za sprawą naszych opowieści, przekazów zachowanych w radio i telewizji, licznych publikacjach, pieśniach, fotografiach. Właśnie dzięki nim, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 w Brzegu oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzegu spotkały się razem i uczciły kanonizację naszego wielkiego rodaka montażem słowno – muzycznym w sobotę 26.04. 2014r. w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Każdy tak jak potrafił dzielił swą radość z drugim człowiekiem. Przedszkolaki przygotowane przez nauczycielki Kamilę Stefurak i Iwonę Wantuch wyrażały wdzięczność śpiewem i recytacjami. Uczniowie przygotowani przez panią Mariolę Kasprzyk także okazywali swą radość pieśnią i słowem, a grupa uczniów pod kierunkiem pani Ewy Piekarczyk zagrała na fletach prostych ukochaną pieśń papieża „Barka”. Byli z nami również absolwenci z Przedszkola Publicznego nr 5- Julia Lis grająca na flecie prostym i Oliwia Lis grająca na gitarze, które podzieliły się swoimi talentami muzycznymi podkreślając doniosłość i radość tego szczególnego czasu.
Za życzliwość dziękujemy ks. Władysławowi Włodarczykowi oraz rodzicom artystów i parafianom.
Kamila Stefurak