Młodzież na szkoleniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

0

W dniach 4 – 5 czerwca 2014 roku młodzież klas mundurowych uczestniczyła w zajęciach obozu szkoleniowego „Przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego- bytowanie w warunkach poligonowych: szkolenie dla młodzieży II LO w Brzegu z klas o profilu mundurowym" zorganizowanego przez 1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki a sfinansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 Podczas szkolenia odbyły się min. zawody użyteczno – bojowe. W pierwszym dniu zajęć podczas biegu na orientację uczniowie pod nadzorem żołnierzy pokonali trudne tereny poligonu mając bezpośredni kontakt z grząskim gruntem, trawą wysoką na 1,5 m, terenem z licznymi sadzawkami, bagnem itp. mokradłami oraz bardzo dokuczliwymi krwiopijcami… chmarami komarów. W niemalże spartańskich warunkach spali na poligonie, ale radość i żądza przygody wciąż trwała do końca dnia. Po nocnym wypoczynku już o 4.30. byli gotowi do kolejnych zajęć i współpracy z żołnierzami, jedynie nieliczni spokojnie spali do 6.00. O 6.30. „wojskowa zaprawa” tzw. ćwiczenia poranne ostatecznie wszystkich obudziły. Potem toaleta, śniadanie i znów upragnione zajęcia na poligonie. Tym razem były to zawody użyteczno – bojowe. Celem zajęć było doskonalenie działania młodzieży w drużynach, na polu walki w rożnych sytuacjach.
Zajęcia praktyczne obejmowały zagadnienia : pokonywanie terenu różnymi sposobami, wyciąganie „rannego” z pola walki, dostarczanie amunicji czołgając się, rzut kołem ratunkowym, obsługiwanie łodzi saperskiej, strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Każda drużyna pracowała pod nadzorem żołnierzy, zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zajęć. Podczas wszystkich prac zachowany został porządek i właściwa organizacja pracy a bardzo dobre zabezpieczenie materiałowo – techniczne uatrakcyjniło zajęcia. Cel zajęć również został osiągnięty tj. zwiększono umiejętności w zachowaniu młodzieży w różnych sytuacjach zagrażających życiu.
Po zakończeniu zajęć poligonowych podczas uroczystej zbiórki Dowódca wręczył szczególnie wyróżniającym się w pracy uczniom atrakcyjne nagrody. Największym wyróżnieniem był ryngraf Dowódcy 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki. Pozostali uczestnicy obozu szkoleniowego otrzymali także nagrody rzeczowe, które również sprawiły im wiele radości.
Obóz szkoleniowy „Przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego- bytowanie w warunkach poligonowych: szkolenie dla młodzieży z klas o profilu mundurowym" zorganizowany został przez 1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w oparciu o środki finansowe Ministerstwa Obrony Narodowej. Dlatego dobre wyżywienie i liczne nagrody jak również inne atrakcje młodzież zawdzięczała MON – owi.
Składamy serdeczne podziękowanie panu DOWÓDCY 1Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki płk. dypl. Janowi Pajestce za zorganizowanie młodzieży II LO w Brzegu 2 dniowego szkolenia mundurowego – zgrupowania na terenie Jednostki Wojskowej. Dziękujemy za osobiste wspieranie nas podczas zajęć bojowych.
Dziękujemy wszystkim ŻOŁNIERZOM za zaangażowanie w przeprowadzenie szkolenia uczniów klas mundurowych , dziękujemy za wspólną pracę , uśmiech i chwilę refleksji i zabawy przy ognisku.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania obozu szkoleniowego, którzy, przygotowali nam zajęcia i prowadzili je , czuwali nad nami podczas pracy, szkolenia, zabawy i snu SERDZECZNIE DZIĘKUJEMY.
Młodzież i nauczyciele II LO w Brzegu
Agnieszka Rutkowska i Małgorzata Baranowska

Kolacja 

Obozowisko uczniów na poligonie 1 BPS 

Odpoczynek po biegu na orientację

Organizatorzy i dowódcy szkolenia (od lewej chor. M. Maruwka, pani R. Wojas, ppłk J. Dominiak, mjr K. Jaroszek, mjr B.Lenard)

Po zajęciach z biegu na orientację 

Przeprawa łodzią saperską

Przygotowanie do musztry 

Ryngraf Dowódcy 1 BPS 

Strzelanie z broni pneumatycznej 

Warunki lokalowe – ok 

Wręczanie nagród przez Dowódcę obozu szkoleniowego

Zawody ze strzelectwa 

Odpoczynek przy ognisku