Publiczne Przedszkole nr 5 ,,Odkrywa tajemnice Brzegu”

0

Dnia 27 października 2016 r. w BCK odbyło się uroczyste zakończenie projektu ,,Odkrywamy tajemnice Brzegu” realizowanego w ramach konkursu grantowego ,, Opolskie EDUKO 2016”Projekt miał na celu stworzenie platformy faktycznej współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową oraz zintegrowanie lokalnych podmiotów działających w obszarze edukacji.


Tak więc partnerami reprezentującymi działalność kulturalną byli:

Muzeum Piastów Śląskich oraz Brzeskie Centrum Kultury , a partnerami edukacyjnymi było Przedszkole Publiczne nr 5 i Zespół Szkół Specjalnych. Wnioskodawcą i pomysłodawcą było Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze oddział Ziemi Brzeskiej , a partnerem merytorycznym p. Elżbieta Kużdżał – nauczyciel historii.

Efektem zrealizowanego projektu jest powstanie pakietu turystycznego dla młodych turystów.

Zawiera on przewodnik po Brzegu , kolorowankę oraz odznakę ,,Młody odkrywca tajemnic Brzegu”.

Pakiet powstał dzięki wytężonej pracy dzieci i uczniów oraz nauczycieli i instruktorów, którzy starannie dobierali treści i formy przekazu, by wyłonić spośród wielu ,miejsca godne polecenia dla młodych turystów.

Przedszkolaki oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych brały udział w wielu lekcjach muzealnych prowadzonych przez Annę Techmańską w sposób nowatorski i

niekonwencjonalny. Zapoznały się z najciekawszymi eksponatami – można było je wziąć do ręki ( żelazka, naczynia, księgi ), można było pisać gęsim piórem na czerpanym papierze, czy rozpoznawać budowle na makiecie Brzegu.

Inną formą poznawania miasta były spacery z przewodnikiem . Pani Elżbieta Kużdżał oraz Jan Janota oprowadzali uczestników projektu po zakątkach naszego miasta, przekazując ciekawe informacji o najważniejszych zabytkach . Przedszkolaki próbowały fotografować ciekawe miejsca Brzegu, a uczniowie zaznaczały ich położenie na swoich mapkach, które otrzymały w punkcie Informacji Turystycznej.

Tak przygotowane merytorycznie dzieci i uczniowie przystąpiły do prac plastycznych ,których głównym elementem były zabytki naszego miasta. Przedszkolaki malowały farbą akrylową na płótnie oraz techniką collage , a uczniowie użyli technik własnych oraz stworzyli misterną i precyzyjną makietę starówki. Zajęcia plastyczne znakomicie dobrane do poziomu umiejętności dzieci przygotowała i prowadziła plastyk BCK pani Beata Staszczyk. Jej również zawdzięczamy przygotowanie wystawy. Wszystkie prace zostały wyeksponowane w foyer BCK.

To właśnie otwarcie wystawy prac było przyczyną wspólnego spotkania uczestników projektu, partnerów oraz zaproszonych gości.

Spotkanie podsumowało wszystkie, tak różnorodne działań realizowane w ramach projektu. Najważniejszymi bohaterami uroczystości były dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 5 oraz uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych, ponieważ to oni wraz ze swoimi opiekunami stworzyli wartość dodaną, która na stałe wpisuje się w kulturę Brzegu. Najmłodsi mieszkańcy miasta zaprezentowali program artystyczny opiewający uroki naszych parków, uliczek, kamieniczek i zabytków. Przypomnieli słowa piosenki, którą kiedyś znał każdy Brzeżanin: „Brzeg miasto piastowskie”, oraz ,,Walczyk o Brzegu” ( muzykę i słowa napisał nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Brzegu pan Zbigniew Letza). Może warto byłoby wrócić do tradycji uczenia tej piosenki we wszystkich szkołach? Wiersze o Brzegu w wykonaniu młodych artystów były niezwykle wzruszające i nagrodzone zostały gromkimi brawami. Natomiast układ choreograficzny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych pokazał jak wspaniale można wyrażać swoje emocje poprzez taniec i muzykę. Gość specjalny – opolski koordynator projektu reprezentujący Muzeum Śląska Opolskiego– pani Joanna Ojdana – podsumowała, że autorka tego projektu, pani Małgorzata Naumowicz może być dumna z efektów, jakie udało się osiągnąć w tak krótkim czasie przy współpracy tak wielu partnerów.

Na podsumowaniu projektu partnerów reprezentowali: Samorząd Terytorialny –zastępca Burmistrza pan Tomasz Witkowski, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – prezes Wilhelma Barańska oraz Elżbieta Kużdżał, Muzeum Piastów Śląskich– pani Kustosz Anna Techmańska, Brzeskie Centrum Kultury – dyrektor pan Jacek Ochmański oraz instruktor plastyk pani Beata Staszczyk, Zespół Szkół Specjalnych – dyrektor pani Grażyna Piaskowska, Publiczne Przedszkole Nr 5 – dyrektor pani Małgorzata Naumowicz.

Projekt sfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz Województwa Opolskiego

Liderem projektu „Edukacja kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018” jest Muzeum Śląska Opolskiego .

Zespół projektowy