Sukcesy edukacyjne II LO w Brzegu!

0

Kolejny raz II LO potwierdza swoją wartość i wysoką pozycję wśród szkół  zarówno naszego województwa, jak i w skali całego kraju. Świadczą  o tym zewnętrzne pomiary sukcesu dydaktycznego szkoły, czyli ogólnie dostępna informacja o tzw. edukacyjnej wartości dodanej (EWD), która  obiektywnie określa, co wnosi szkoła do osiągnięć edukacyjnych ucznia w trzyletnim cyklu kształcenia. Dane EWD, obejmujące okres dwóch lat, jednoznacznie lokują II LO w Brzegu na pierwszym miejscu w powiecie oraz w czołówce szkół w województwie w zakresie wyników maturalnych w bloku przedmiotów ścisłych i humanistycznych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.


Te dane nie tylko sytuują  osiągnięcia maturalne II LO powyżej średniej krajowej, ale także zadecydowały o uhonorowaniu naszej szkoły Brązową odznaką Perspektyw, publikujących corocznie ranking najlepszych liceów w Polsce! Trzeba dodać, że to prestiżowe wyróżnienie jest także wynikiem sukcesów naszych olimpijczyków.  Ten wspaniały rezultat pracy uczniów i nauczycieli potwierdza,  że II LO to szkoła z przyszłością, w której czeka na nią Złota odznaka dla najlepszego liceum w kraju.  Dobrą prognozą niech będzie piąte miejsce Nowego Ogólniaka w województwie. Warto do nas dołączyć!

Rankingi dostępne na stronach:

Licea polskie.pl

Perspektywy.pl