Dlaczego pracodawcy coraz częściej wysyłają pracowników na kursy Excel?

0

Wykwalifikowana kadra, która sprawnie i szybko realizuje swoje zawodowe obowiązki to dla pracodawcy niezwykle cenny kapitał. Właściwe osoby we właściwym miejscu, które posiadają stosowne umiejętności i zaangażowanie bardzo często są kluczowym elementem decydującym o tym, czy dana firma odniesie sukces. Dziś bardzo istotną rolę, zwłaszcza w pracy biurowej, odgrywa obsługa programów komputerowych, między innymi Excela. Dlaczego jest to takie ważne?

Uniwersalny program o wielu możliwościach

Choć Excel stanowi rozbudowany arkusz kalkulacyjny, już od dawna nie jest narzędziem wykorzystywanym wyłącznie w rachunkowości. Przy jego pomocy można tworzyć tabele i raporty przedstawiające określone dane w kompleksowy sposób. To program, który ułatwia prowadzenie ewidencji, filtrowanie informacji oraz wykonywanie mniej i bardziej skomplikowanych obliczeń. Jest na tyle uniwersalny, że znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych branżach i pomoże w lepszej organizacji pracy osobom zatrudnionym na rozmaitych stanowiskach. Zwiększy efektywność, skróci czas wykonywania określonych zadań i ułatwi raportowanie przełożonym. To ogromne korzyści, nic więc dziwnego, że pracodawcom zależy na tym, by ich personel posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowej obsługi programu Excel. Tylko wtedy kadra będzie w stanie zrobić z tego narzędzia właściwy użytek i korzystać z tego, co ma ono do zaoferowania. Niestety, nie każdy dysponuje pożądaną znajomością Excela. To jeden z powodów, dla których pracodawcy podejmują decyzję o zainwestowaniu w rozwój pracowników i wysłanie ich na szkolenie.

Korzyści, które niesie ze sobą znajomość programu Excel

Wysłanie personelu na profesjonalny kurs Excel gwarantuje pracodawcom pewność, że ich personel otrzyma stosowną dawkę specjalistycznej wiedzy, która będzie przekazana w przystępny sposób. Taka forma nauki, która najczęściej jest połączeniem teorii i praktyki jest najbardziej efektywna i pozwala na osiąganie najlepszych rezultatów. Ponadto, osoba prowadząca kurs będzie mogła na bieżąco udzielać odpowiedzi na pytania, rozwiewać wątpliwości i korygować ewentualne błędy. Ogromną zaletą jest to, że firmy specjalizujące się w organizacji tego rodzaju zajęć, do których należy ALX, oferują kursy dopasowane do potrzeb odbiorców. Pracodawca może więc wybrać je kierując się zarówno stopniem zaawansowania, jak i specyfiką poruszanej problematyki. Jeśli chodzi o podział ze względu na stopień zaawansowania, wyróżniamy kurs na poziomie:

  1. podstawowym
  2. średnio zaawansowanym
  3. zaawansowanym

W ALX można także uczyć się tego programu pod kątem wybranych zagadnień. Dużą popularnością cieszy się zwłaszcza analiza danych biznesowych, analiza danych finansowych oraz makra i VBA. Więcej informacji można znaleźć na stronie alx.pl Nietrudno dostrzec, że wysokiej klasy kurs programu Excel jest w stanie pomóc w nabyciu nowych umiejętności oraz w rozwinięciu tych już posiadanych. Z punktu widzenia pracodawcy taka inwestycja jest więc jak najbardziej opłacalna i znajdzie odzwierciedlenie w możliwości współpracowania z kadrą, która jest bardziej kompetentna, pewna siebie oraz otwarta na nowe wyzwania. To właściwie spożytkowane fundusze, które pomagają w unikaniu potencjalnych błędów i minimalizowaniu strat, jakie mogłyby z nich wynikać. Znajomość tego rodzaju narzędzi procentuje także w kontaktach z klientami i kontrahentami, przyczyniając się do budowania wizerunku profesjonalnej jednostki. Nie dziwi więc tak częste i chętne wysyłanie pracowników na szkolenia.