Wiosną najwięcej rekrutacji planuje Południowy-Zachód. Rywalizacja o kadry w tym regionie trwa

0
fot. ManpowerGroup

Przedsiębiorcy z województw opolskiego oraz dolnośląskiego w drugim kwartale 2021 roku przewidują największe w skali kraju zapotrzebowanie na pracowników. 13% firm w regionie Południowo-Zachodnim planuje rozbudowywać zespoły w okresie kwiecień – czerwiec. O redukcji etatów myśli tylko 2% przedsiębiorstw. Dla osób poszukujących nowego zatrudnienia to dobra informacja, ponieważ zapowiada optymistyczne perspektywy w zakresie zmiany pracy i utrzymanie rynku kandydata w ujęciu lokalnym. W tej sytuacji firmy muszą liczyć się z tym, że – pomimo pandemii – o pracownika nadal będzie trudno. Więcej w analizie przygotowanej przez ManpowerGroup.


Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę ManpowerGroup, w miesiącach kwiecień – czerwiec aż 13% przedsiębiorców z regionu Południowo-Zachodniego planuje pozyskiwać nowe talenty. 82% nie przewiduje zmian w kadrach, natomiast 2% deklaruje, że zredukuje etaty. 3% nie wie, czy w drugim kwartale 2021 roku liczba personelu w ich firmie ulegnie przekształceniom. Powyższe dane, po uwzględnieniu korekty sezonowej, pozwalają ustalić prognozę netto zatrudnienia (różnicę pomiędzy odsetkiem firm prognozujących wzrost a odsetkiem planującym spadek zatrudnienia) na poziomie +10%. To jednocześnie najwyższy wynik w skali kraju i informacja, że w tym regionie firmy czeka największa rywalizacja o zasoby kadrowe.

  • „Południowy-Zachód to region przyciągający inwestorów, między innymi z uwagi na swoje położenie geograficzne oraz bliskość granicy i związaną z tym możliwość optymalizacji kosztów transportu, co jest szczególnym atutem w przypadku importu i eksportu towarów do naszych zachodnich sąsiadów. W województwie dolnośląskim zlokalizowane są liczne przedsiębiorstwa z sektora produkcji przemysłowej, który notuje wzrosty pomimo pandemii COVID-19 i prężnie nadrabia opóźnienia wynikające z przestojów i wyzwań, z jakimi musi mierzyć się w związku z globalnym zagrożeniem zdrowotnym. Wyjątkowo dynamicznego rozwoju doświadcza również silnie reprezentowana na południowym-zachodzie branża e-commerce. To główne czynniki, wpływające na wysoki popyt na nowe talenty w regionie” – komentuje Luiza Luranc, Dyrektor Sprzedaży w Manpower.

Choć w najnowszej edycji raportu, przedstawiającej prognozy zatrudnienia firm na drugi kwartał, deklarowane przez przedsiębiorców z południowego-zachodu zapotrzebowanie na pracowników jest niższe niż na początku roku (wskaźnik spadł o 2 punkty procentowe), to wciąż utrzymuje się na czele ogólnopolskiego rankingu. Silna chęć rozbudowywania zespołów była widoczna wśród dolnośląskich i opolskich pracodawców także w pierwszych miesiącach trwania pandemii – w II kwartale ubiegłego roku prognoza netto zatrudnienia dla Południowego-Zachodu była tylko o 1 punkt procentowy niższa od obecnej.

  • „W regionie poszukiwani są przede wszystkim pracownicy z obszaru specjalistycznych usług dla biznesu oraz branży IT. Niedobór talentów odczuwalny jest również w sektorze produkcji przemysłowej – dotyczy to zarówno wysoko wyspecjalizowanych, jak i podstawowych stanowisk. W przypadku tych drugich braki kadrowe w lokalnych firmach coraz częściej uzupełniają pracownicy powracający zza wschodniej granicy” – podsumowuje ekspertka.