Ślubowanie pielęgniarek i pielęgniarzy

0

W ubiegły piątek (11.05) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie odbyło się ślubowanie i wręczenie czepków studentom I roku kierunku pielęgniarstwa.


Uroczystość czepkowania to bardzo ważny moment w karierze pielęgniarskiej. Czepek reprezentuje chęć niesienia pomocy i służenia innym ludziom. Historię tego specyficznego nakrycia głowy zapoczątkowały pielęgniarki ze szpitala Beellevue w Afryce w roku 1876.

Piątkowa uroczystość – mimo tego, że odbywała się w Nysie – była również istotna dla powiatu brzeskiego. W ubiegłym miesiącu podpisane zostało bowiem porozumienie w sprawie utworzenia w Brzegu filii nyskiej uczelni. Istotą tego porozumienia jest powrót do tradycji kształcenia pielęgniarek w Brzegu. Niewątpliwie tą decyzją powiat wychodzi naprzeciw narastającym deficytom w tej grupie zawodowej. Studenci brzeskiej filii PWSZ w Nysie będą realizować zajęcia praktyczne w Brzeskim Centrum Medycznym. Możliwe również, że znaczna część z nich po zakończeniu studiów podejmie pracę w brzeskim szpitalu.