Komisja konkursowa wybierze kandydata na stanowisko dyrektora BCM

0

Na dzisiejszej (27 lutego) sesji Rady Powiatu Brzeskiego radni wybrali skład komisji konkursowej mającej na celu wyłonić kandydata na nowego szefa brzeskiej lecznicy.


W siedmioosobowym składzie komisji już wcześniej znalazła się Jolanta Szuchta jako przedstawicielka Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym.Pozostałymi członkami komisji konkursowej zostali radni: Cecylia Zdebik, Julia Goj-Birecka, Jacek Monkiewicz, Józef Kaczan, Janusz Suzanowicz oraz Mieczysław Grzybek. Przewodniczącym komisji został radny Jacek Monkiewicz.

Warto zaznaczyć, że Zarząd Powiatu Brzeskiego przystał na propozycję Tomasza Komarnickiego, który postulował aby komisja konkursowa składała się z maksymalnej możliwej liczby jej członków. Apelował również o to aby przy wyborze członków komisji nie kierować się aspektami politycznymi tylko kompetencjami.

Dodajmy, że wybór członków komisji konkursowej, to dopiero początek niekrótkiej drogi do wyłonienia nowego dyrektora szpitala w Brzegu. Na razie trudno nawet prognozować , ilu kandydatów zgłosi się do konkursu.