Jest protokół z kontroli Kuratorium Oświaty: Janusz Jakubów „przeprosił matkę poszkodowanej uczennicy oraz ją samą”

0
fot. Starostwo Powiatowe w Brzegu

Wracamy do sprawy naruszenia nietykalności cielesnej uczennicy przez Janusza Jakubowa. Nasza redakcja dotarła do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Opolskie Kuratorium Oświaty w I Liceum Ogólnokształcącym. Z dokumentu wynika, że zdarzenie zostało potwierdzone nie tylko przez poszkodowaną, ale także innych uczniów oraz dyrektora placówki. Co ciekawe, starosta Jacek Monkiewicz twierdzi, że dyrektor szkoły potwierdza wersję Jakubowa. Kto zatem w tej sprawie kluczy?


Przypomnijmy, że Janusz Jakubów jest wieloletnim nauczycielem w I Liceum Ogólnokształcącym. Po wejściu w koalicję z formacją starosty Jacka Monkiewicza pełni również funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego. Sprawa uderzenia uczennicy ujrzała światło dzienne właśnie na jednym z posiedzeń Rady Powiatu.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia br., na lekcji historii i społeczeństwa. Kuratorium Oświaty przeprowadziło kontrolę z urzędu po uzyskaniu informacji o prawdopodobnym uderzeniu ucznia I LO.

„W dniu 30.04.2019 r. matka (anonimizacja – red.) uczennicy kl. 2a poinformowała telefonicznie dyrektora szkoły o zdarzeniu, które zaistniało dnia poprzedniego na lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo, polegającym na kilkukrotnym uderzeniu w głowę jej córki oraz użycia słów „zamknęła gębę” przez nauczyciela (anonimizacja – red.) podczas oglądania przez uczniów filmu dydaktycznego” – czytamy w opisie stanu faktycznego w protokole Kuratorium Oświaty.

Wiadomo również, że dyrektor szkoły przeprowadziła postępowanie wyjaśniające. W rozmowie brał udział Janusz Jakubów, poszkodowana uczennica i jej matka oraz dwie inne uczennice będące świadkami zdarzenia. Dyrektor stwierdziła, że „miało miejsce zdarzenie polegające na dwukrotnym lekkim uderzeniu przez nauczyciela uczennicy w głowę”. W dokumencie czytamy również, że to nauczyciel przeprosił matkę uczennicy i samą poszkodowaną. Co ciekawe, Jakubów stoi na stanowisku, że uczennica spała podczas projekcji filmu na lekcji i została obudzona lekkim dotknięciem, do czego miała się przyznać w obecności rodzica i dyrekcji. Za co więc przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego przepraszał?

Warto również zwrócić uwagę na oficjalną odpowiedź Janusza Jakubowa i kolejne kroki podejmowane na sesjach Rady Powiatu. Przewodniczący w odpowiedzi na interpelacje ws. uderzenia uczennicy informuje na wstępie, że: „Rada i Zarząd Powiatu oraz Starosta nie pełnią w stosunku do szkół powiatowych funkcji nadzoru pedagogicznego”, w związku z czym zapytania o tę sprawę w formie interpelacji miały rzekomo zostać skierowane do niewłaściwego adresata. Na kolejnej sesji Jakubów prawdopodobnie zmienił zdanie, bo sam skierował interpelację o przeprowadzenie kontroli w szkołach powiatowych, w związku z „krążącymi informacjami o romansie nauczyciela z nieletnią uczennicą”.

Należy przy tym zaznaczyć, że Janusz Jakubów nie wskazuje nawet placówki edukacyjnej, w której ma pracować nauczyciel romansujący z uczennicą. Zdaniem opozycji, takie działanie może być spowodowane chęcią odwrócenia uwagi od sprawy uderzenia uczennicy. Redakcja Panoramy będzie wracać do obu wątków i przyglądać się, czy Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu Brzeskiego, w której zasiada przynajmniej kilkoro nauczycieli, należycie wyjaśnią zgłaszane nieprawidłowości w środowisku nauczycielskim.