Powiat brzeski będzie zmieniał herb. Projekt nowego podobny do herbu województwa dolnośląskiego

0

Czarny orzeł z przepaską na złotym tle może niebawem zastąpić dotychczasowy herb powiatu brzeskiego. Obecny herb składa się z czterech pól – na dwóch znajduje się czarny piastowski orzeł, a na kolejnych dwóch biało-czerwona szachownica, co nawiązuje do godła Księstwa Legnicko-Wołowsko-Brzeskiego. Zastrzeżenia do używanych insygniów ma Komisja Heraldyczna.


– Obecnie używany herb powiatu brzeskiego posiada negatywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez co de facto jest używany bezprawnie. Teoretycznie nadzór wojewody w każdej chwili może przyczepić się do tego. Gdyby powiat chciał ustanowić jakieś nowe insygnium z tym herbem, np. sztandar na jakąś ważną rocznicę, wówczas ten sztandar otrzyma opinię negatywną – wyjaśniał na sesji Rady Powiatu Brzeskiego projektant nowego herbu.

Firma podjęła prace w celu uporządkowania heraldyki wprowadzając niewielkie zmiany, ale wniosek z 2018 roku znów otrzymał negatywna opinię Komisji przy MSWiA. Okazało się, że dzisiejszy powiat brzeski powinien być spadkobiercą tradycji heraldycznej dawnego księstwa brzeskiego, przed połączeniem z księstwem legnickim. Wówczas najdawniejsi władcy brzescy używali herbu jednopolowego, przedstawiającego czarnego orła z przepaską na złotym tle.

Nowy projekt insygniów otrzymał pozytywną opinię heraldyków i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami to w przyszłym roku powiat brzeski będzie posiadał zmieniony herb.