Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz Zespół Szkół Budowlanych przejdą gruntowne remonty

0

Kompleksowy remont dwóch budynków (ZSB i ZOL) ma kosztować ok. 5 mln złotych. Powiat otrzyma na ten cel unijne dofinansowanie, bo ponad 2,5 mln złotych będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO na lata 2014-2020.


Zakres prac jest obszerny i zawiera m.in.: izolację ścian i fundamentów, wymianę okien, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, czy montaż ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo w budynku Zespołu Szkół Budowlanych zamontowana zostanie powietrzna pompa ciepła, z kolei Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Brzeskim Centrum Medycznym będzie miał wewnętrzną windę.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2021 roku, jednak zanim rozpoczną się prace powiat będzie musiał umieścić to zadanie z swoim budżecie i podpisać umowę na unijne dofinansowanie.

– „Po umieszczeniu zadania w budżecie powiatu będziemy mogli podpisać umowę o dofinansowanie. Poza częścią związaną z termomodernizacją, której wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosi 3,3 mln złotych przy dofinansowaniu na poziomie 79% w wysokości  2,6 mln, jest jeszcze spory zakres robót, które nie podlegają dofinansowaniu, a muszą być zrealizowane przed lub w trakcie termomodernizacji niestety wyłącznie z budżetu powiatu (jak choćby winda w ZOL czy przebudowa związana m.in. z nakazem dostosowania do przepisów p.poż.). Kompleksowa modernizacja „budowlanki” oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego będzie zatem kosztować ponad 5 mln złotych” – informuje Starostwo Powiatowe w Brzegu.