„Masa na zimno” nie pomogła. Wyrwa w drodze powiatowej pozostaje od zakończenia okresu zimowego

0
fot. droga powiatowa nr 1179 O w rejonie wiaduktu kolejowego (23.06.2021 r.)

Na początku czerwca do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec powiatu brzeskiego, który zwrócił uwagę na stwarzającą zagrożenie wyrwę w drodze powiatowej pomiędzy Gierszowicami a drogą krajową nr 94. O sprawę zapytaliśmy brzeskie starostwo, które po dwóch tygodniach odpowiedziało na nasze pytania.


  • „Chciałbym zwrócić uwagę na uszkodzenie drogi pod wiaduktem na drodze z Gierszowic do Brzegu. Włodarze powiatu brzeskiego znaleźli tanie rozwiązanie problemu ustawiając znaki drogowe informujące o uszkodzeniu nawierzchni. Znaki stoją już ponad miesiąc i nic nie zostało zrobione, aby naprawić wyrwę w nawierzchni. Droga z Olszanki do Brzegu przez Gierszowice jest w opłakanym stanie, ale ta wyrwa pod wiaduktem stwarza poważne zagrożenie dla pojazdów i kierowców tam jeżdżących” – alarmował na początku czerwca pan Czesław.

Zapytaliśmy Starostwo Powiatowe w Brzegu, czy rzeczywiście na drodze powiatowej nr 1179 O w rejonie wiaduktu kolejowego powstało uszkodzenie drogi, kiedy powzięto informacje o powstałej wyrwie, jakie podjęto w tej sprawie działania oraz jaki będzie szacowany koszt i termin naprawy.

Odpowiedź w tej sprawie otrzymaliśmy dopiero po dwóch tygodniach. Wynika z niej, że Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu był informowany przez mieszkańców i sołectwo o stanie technicznym drogi od zakończenia okresu zimowego. Uszkodzenie naprawiono tzw. „masą na zimno”, jednak nie przyniosło to pożądanego efektu, a przetarg na remont cząstkowy dróg powiatowych ogłoszono tydzień po naszym zapytaniu (14. czerwca br.). Tym razem ubytek w drodze zostanie uzupełniony „masą na gorąco”.

Poniżej publikujemy pełną treść odpowiedzi, jaką otrzymaliśmy z brzeskiego starostwa:

„W odpowiedzi na e-mail z dnia 07.06.2021 r. w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej nr 1179 O Olszanka — DK 94, Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu informuje, że od zakończenia okresu zimowego mieszkańcy i sołectwo informowało tut. Wydział Dróg o stanie technicznym nawierzchni drogi. Na przedmiotowej drodze były podejmowane działania związane z naprawami „masą na zimno”, które niestety nie przynosiły pożądanego efektu, jedynie na krótki czas poprawiły komfort i bezpieczeństwo użytkowania. W poniedziałek 14 czerwca 2021 roku Powiat Brzeski ogłosił postępowanie przetargowe pn: „Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części”. W ramach zadania będą wykonywane remonty nawierzchni „masą na gorąco” i „grysami na sucho”. Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Brzegu planuje naprawę nawierzchni w okolicach wiaduktu poprzez uzupełnienie ubytku „masą na gorąco. Naprawa tego typu powinna na dłuższy czas poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowników drogi powiatowej nr 1179 0. W roku 2021 Powiat Brzeski wspólnie z Gminą Olszanka zamierza rozpoczęć prace polegające na zleceniu przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1179 0”.