Remont klubu wojskowego w Brzegu

0

W 2016 roku kontynuowane są przygotowania do rozpoczęcia remontu brzeskiego klubu wojskowego, mieszczącego się w okazałym zabytkowym budynku, położnym przy ul. Piastowskiej.


Dokumentacja projektowo-konserwatorska, sporządzona na potrzeby wojska, została przekazana inwestorowi, który obecnie stara się o uzyskanie pozwolenia budowlanego. Decyzja w tym względzie pozwoli ogłosić przetarg na wykonanie niezbędnych prac.

W budynku użytkowanym przez wojsko nieprzerwanie od 1946 roku, remontowi poddane maja zostać ściany zewnętrzne, które dzięki specjalistycznym badaniom konserwatorskim odzyskają historyczną kolorystykę. Konserwacji oraz częściowej wymianie podlegać będzie także stolarka okienna. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu wszystkie prace realizowane są pod nadzorem Głównego Specjalisty ds. Ochrony Zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu – Radosława Preisa.

Budynek klubu wojskowego, stanowi jeden z nielicznie zachowanych w Brzegu, w tak dobrym stanie, obiektów mieszkalnych typu willowego, wzniesionych w stylu palladianizmu. Wybudowany w latach 1860-1868 przez właściciela ziemskiego i radcę Heinicha von Reuss z Łosiowa, został odkupiony po 1891 roku przez potomka braci Alfonsa i Bernharda Neugebauer (właścicieli cukrowni na terenie której mieści się obecnie brzeska olejarnia), Ernesta Alfreda Neugebauer. Nowy właściciel przebudował wnętrze oraz dobudował taras od strony ogrodu. Budynek o stosunkowo nielicznym zewnętrznym detalu architektonicznym, posiada bogato zdobione wnętrze, m.in. stiukową neorokokową dekorację sufitu oraz drewnianą kasetonową dekorację sufitów i ścian. Zachowała się także historyczna stolarka drzwiowa oraz wspaniałe tralkowe schody klatki schodowej.

Remont tego cennego zabytku, nie byłby możliwy bez zaangażowania brzeskiego środowiska wojskowego, władz powiatu brzeskiego oraz gminy brzeg.