Strategia Powiatu Brzeskiego

0

Od opracowania obowiązującej Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2014 minęło już 6 lat, w tym czasie nastąpiło szereg zmian, które wpłynęły na jej aktualność. 

Zarząd Powiatu Brzeskiego na początku 2013 roku podjął decyzję o powołaniu Zespołu ds. Aktualizacji Strategii, którego zadaniem była analiza zapisów dokumentu obejmującego wszystkie obszary tj. Ludność i osadnictwo, Środowisko i zasoby naturalne, Rynek nieruchomości i infrastruktury technicznej, Gospodarkę, Rynek pracy i Infrastrukturę społeczną.
Do Zespołu zaproszono osoby reprezentujące Powiat Brzeski (Jerzy Wrębiak,Jan Golonka), gminy naszego powiatu:Brzeg (Beata Zatoń-Kowalczyk, Lucyna Mielczarek), Grodków (Dorota Zawadzka, Anna Zając), Lewin Brzeski (Dariusz Struski, Marcin Kulesza), Lubsza (Karina Ciszewska, Dariusz Hnat), Olszanka (Ewa Rosińska, Gabriela Guglas), Skarbimierz (Marlena Szydłowska, Jacek Monkiewicz) oraz Opolską Izbę GospodarcząOddział Brzeg (Zdzisław Rajczuk ), Cech Rzemiosł Różnych (Marek Scelina), Wyższą SzkołęHumanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu (Mateusz Widocki), Brzeskie Centrum Medyczne (Mariusz Grochowski) i Starostwo Powiatowe w Brzegu.
Moderatorem kierującym pracą merytoryczną Zespołu był Mieczysław Niedźwiedź naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Brzegu. Natomiast obsługą administracyjną i techniczną zajmował się inspektor Tomasz Pieszyński.
Zespół pracował w okresie od czerwca 2013 r. do grudnia 2013 r. W czasie warsztatów uczestnicy zajmowali się kolejno analizą głównych nierównowag strukturalnych, analizą mocnych i słabych stron oraz analizą szans i zagrożeń.
Następnie przedstawiono wizję rozwoju Powiatu Brzeskiego do roku 2020, wskazano cele rozwoju Powiatu oraz działania, które należy podjąć aby je osiągnąć.
OpracowanąStrategię moderator przedstawił Zarządowi Powiatu Brzeskiego, który
po zapoznaniu się z dokumentem skierował go do konsultacji społecznych. Z treścią Strategii można się zapoznać na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzegu
www.brzeg-powiat.pl. – zakładka BIP. Strategia Powiatu Brzeskiego na lata 2014-2020.
Uwagi proszę kierować w terminie do 7 lutego 2014 r. na adres: pcieg@brzeg-powiat.pl

Mieczysław Niedźwiedź