Opolskie przyjazne mieszkańcom

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

22 maja br. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i Wicemarszałka Antoniego Konopki z samorządowcami Powiatu Brzeskiego reprezentowanymi przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Wicestarostę Powiatu Brzeskiego Janusza Gila oraz burmistrzów: Brzegu Wojciecha Huczyńskiego, Lewina Brzeskiego Artura Kotarę oraz Grodkowa Marka Antoniewicza.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama

 W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Bogusław Wierdak oraz dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego – Iwona Mąkalska – Frankowska, Waldemar Zadka oraz Karina Bedrunka, Jacek Suski (PUP Opole). Celem spotkania było omówienie problemów związanych z wyludnianiem się Opolszczyzny, bezrobociem, a także z zagadnieniami edukacji i przedsiębiorczości.
Dyrektorzy departamentów przedstawili w formie prezentacji komputerowej kierunki i możliwości wsparcia przedsiębiorstw w latach 2014 – 20120 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Gośćmi marszałka byli również brzescy przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji społecznych oraz reprezentanci partii politycznych.
 W trakcie omawiania poszczególnych zagadnień okazało się, że Powiat Brzeski wypada na tle innych powiatów Opolszczyzny całkiem nieźle. Przewidywane wyludnienia Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2018 ma wynieść 3 % a w powiecie brzeskim 1,4 %. Powiat brzeski zajmuje też I miejsce w województwie w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw (obecnie 2 tys. 627 mikroprzedsiębiorstw ). W naszym powiecie w 2013 r. powstały też innowacyjne firmy wykorzystujące nowe technologie takie jak np. Centrum Utylizacji Odpadów w Kościerzycach czy firma TUBYCO zajmująca się produkcją osprzętu wędkarskiego.
Przedsiębiorcy z uwagą wysłuchali informacji o refundacjach jakie mogą uzyskać w urzędach pracy m.in. przy zatrudnianiu osób po 50 i 60 roku życia. Jednym z tematów spotkania było też omówienie ulg wynikających z wprowadzanej właśnie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
       Brygida Jakubowicz
 

Reklama
Reklama
Reklama