Zarząd Powiatu Brzeskiego otrzymał absolutorium

0

25 maja 2017 roku w Zamku Piastów Śląskich odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Brzeskiego. Radni oceniali podczas niej wykonanie budżetu za rok 2016 po wcześniejszym złożeniu sprawozdania przez Skarbnika Powiatu Brzeskiego Barbarę Bednarz oraz odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Cecylię Zdebik.


W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 16 radnych zagłosowało „za”, 4 wstrzymało się od głosu.

Za przyznaniem zarządowi absolutorium „za” zagłosowało 15 radnych, „przeciw” 3 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.

Instytucja absolutorium służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego i jest dokonywana corocznie przez organy stanowiące tych jednostek.

Uchwalenie absolutorium oznacza aprobatę dla działań zarządu powiatu związanych z wykonaniem budżetu.

Zarząd Powiatu Brzeskiego otrzymał absolutorium _ brzeg24