73. Rocznica wysiedleń z Kresów

0

W 73. rocznicę wysiedlenia mieszkańców wsi Prusy k. Lwowa, w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach odbyła się w niedzielne południe 17 czerwca br. uroczystość upamiętniającą tamte wydarzenie.


Eucharystię sprawował i słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Luboiński – proboszcz parafii Szydłowice. W homilii nawiązał do mieszkańców Prus k. Lwowa, obecnie zamieszkujący teren parafii. Wysiedlani w dwóch turach mieszkańcy za sprawą organisty Tomasza Bobry przewieźli ze sobą dobra kościelne oraz cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, zwanej Matką Bożą z Prus.

Na uroczystość przybyła liczna grupa kresowian urodzonych w tej podlwowskiej, całkowicie polskiej wsi oraz zaproszeni goście na czele z prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu Ryszardem Marcinkowskim, sekretarzem ZG TMKK we Wrocławiu Andrzejem Patuszyńskim oraz przedstawicielem Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu Eugeniuszem Szewczukiem.

W czasie uroczystej Mszy świętej do kościoła został wniesiony krzyż z cmentarza w Prusach. Żelazny krzyż do Szydłowic został przywieziony przez mieszkańców parafii – wolontariuszy, którzy w ostatnich dniach pracowali na cmentarzu w Prusach przy jego oczyszczaniu i przygotowywaniu odrestaurowanej kaplicy fundacji Zuzanny i Jana Strzemboszów do uroczystości jej poświęcenia w dniu 20 lipca 2018r. przez abp Mieczysława Mokrzyckiego. Krzyż wniosła grupa parafian urodzonych w Prusach, Bronisław Parkoła i Helena Kiser z Dobrzynia, Piotr Szostak Myśliborzyc oraz Bronisława i Piotr Drozd, Danuta Abel i Koziarski Stanisław z Szydłowic. Krzyż został przez ks. proboszcza Tomasza Luboińskiego poświęcony.

W wigilię uroczystości odpustowych św. Bartłomieja w sierpniu br. krzyż zostanie przeniesiony i ustawiony na cmentarzu w Szydłowicach jako miejsce modlitwy i pamięci o zmarłych. Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów przez poszczególne delegacje pod pamiątkową tablicą upamiętniającą rocznicę wysiedlenia.

tekst i zdjęcia:
Eugeniusz Szewczuk