Co daje mieszkańcom gmin Brzegu i Skarbimierza ZGODNE Połączenie? cz.5

1
fot. flyrecord.pl / Artur Błoński

W poprzednich artykułach przedstawiłem Państwu 10 prostych argumentów, w wyniku których my MIESZKAŃCY zawsze będziemy zyskiwać, a nie jak wmawiają nam politycy tracić na ZGODNYM połączeniu gmin Brzegu i Skarbimierza:


1. Współpraca zamiast rywalizacji.
2. Minimalizowanie zapotrzebowania zewnętrznego kredytowania.
3. Większe możliwości negocjacyjne.
4. Większy budżet.
5. Więcej usług komunalnych.
6. Niższy koszt usług komunalnych.
7. Wyższy poziom usług komunalnych.
8. Niższe podatki i opłaty lokalne.
9. Rokroczne oszczędności w administracji liczone w milionach zł.
10. Kilkadziesiąt milionów złotych EXTRA w ramach Bonusu Ministerialnego.

Z analizy wcześniejszych argumentów wiemy, że współpraca w ramach ZGODNEGO połączenia gmin spowoduje lepsze gospodarowanie wspólnymi zasobami i przyniesie nam wymierne korzyści, w tym finansowe. Wiemy, że dzięki połączeniu Brzegu i Skarbimierza możemy z powodzeniem minimalizować kredytowanie zadań gminy, które dziś rozbuchane – w szczególności w roku wyborczym – obarczone jest milionowymi odsetkami, które w kolejnych latach będziemy musieli spłacać za rządzących My – Mieszkańcy. Mamy też świadomość, że WIĘKSZE możliwości negocjacyjne przekładają się na większe oszczędności w funkcjonowaniu administracji – na mniejsze podatki i opłaty, które płacimy oraz na lepsze warunki w umowach zawieranych przez urząd, a dotyczących naszego codziennego życia.

4. Większy budżet.
Budżet gminy jest podstawą prowadzenia działalności na rzecz mieszkańców przez samorząd miasta. Tak jak w budżecie domowym nasze wydatki prowadzimy głównie w oparciu o nasze dochody – tak podobnie dzieje się w każdej miejscowości – tylko w większej skali. Weźmy przykład gmin, które Komitet chce połączyć – Brzeg i Skarbimierz. Planowany na 2018r. budżet naszego miasta po stronie wydatków wynosi 194 miliony złotych. Prócz dochodów własnych oraz środków na realizację zadań zleconych przez Rząd (np. program 500+) zawiera również wielomilionowy kredyt na okres spłaty 20 lat oraz zewnętrzne środki z Unii Europejskiej.

Planowany budżet Skarbimierza to ponad 52 miliony złotych po stronie wydatków, gdzie również prócz dochodów własnych gminy znajdziemy rządowe zadania zlecone oraz kredyty. Po ZGODNYM połączeniu gmin dysponowalibyśmy jednym, większym budżetem na poziomie około 246 milionów zł. Oprócz tego powiększylibyśmy tę kwotę o kilka milionów złotych, które połączona gmina otrzyma DODATKOWO z Bonusu Ministerialnego przypadającego rokrocznie w okresie pięciu lat.

Co z tego wynika? Choćby właśnie możliwości inwestycyjne czy remontowe, które będą większe przy większym budżecie – pozwalającym na ubieganie się o środki zewnętrzne, w tym z Unii Europejskiej na wyższym poziomie.

Koszty obsługi naszego jednego, wspólnego budżetu przez jedną administrację, a nie jak dotychczas zdublowaną – będą oczywiście niższe. Prowadząc wspólną gospodarkę finansową, a nie dwie oddzielne będziemy utrzymywać z naszych podatków jedną Radę Gminy a nie dwie, jednego burmistrza i jego zastępców a nie dwóch, jednego sekretarza a nie dwóch, jednego skarbnika a nie dwóch itd.

My z tego skorzystamy – z tych oszczędności – oferując mieszkańcom więcej usług komunalnych czy też obniżając ich koszt dostępu dla nas. Po prostu – za zaoszczędzone pieniądze będziemy jako społeczeństwo mogli zrobić to co chcemy z tymi dodatkowymi środkami, a nie płacić je ze zdwojoną wielkością na administracyjny aparat obu odrębnych jednostek, dwóch urzędów. Będziemy mogli np. szybko wybudować nowy letni basen dla mieszkańców oraz wprowadzić bezpłatną komunikację w jednej połączonej gminie. Oczywiście wszyscy mamy wybór. Nie wiem jak państwo, ale ja wolę płacić niższe podatki i opłaty do jednego wspólnego budżetu i móc jednocześnie korzystać z dodatkowych usług, na które będzie nas wówczas stać.

Jeden większy budżet to również większa stabilność finansów gminy oraz większe możliwości rozwojowe w oparciu o środki własne (z podatków i opłat lokalnych) oraz ze środków pomocowych np. unijnych, a nie tylko z kredytu.

Do budżetu ZGODNIE połączonych gmin dodamy jeszcze wyżej wspomniany wielomilionowy Bonus Ministerialny, który jest przyznawany na podstawie artykułu 41 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to bezsprzeczny argument, dzięki któremu ZGODNE łączenie gmin jest operacją opłacalną dla wszystkich mieszkańców. Nie trzeba bowiem zaciągać kolejnych, wielomilionowych kredytów, od których musimy potem spłacać milionowe odsetki na realizację zadań (inwestycji, remontów) wykonywanych przez urząd na rzecz społeczeństwa.

Grzegorz Surdyka
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz