Jest pozew w trybie wyborczym przeciwko Jerzemu Wrębiakowi. Sąd w ciągu 24 godzin rozstrzygnie, czy burmistrz mówi nieprawdę

0
fot. AP

Podczas poniedziałkowej debaty wyborczej na antenie Radia Opole, Jerzy Wrębiak zarzucił Grzegorzowi Chrzanowskiemu, że jako radny miejski głosował przeciwko zakupowi „Zielonki”. Okazuje się, że jest to nieprawdziwa informacja, bowiem z protokołu ówczesnej sesji wynika, że żaden radny miejski nie głosował przeciwko zakupowi terenów inwestycyjnych na Zielonce. Co więcej, w dokumencie można znaleźć treści, w których Chrzanowski opowiadał się za nabyciem „Zielonki” i wskazywał na jej istotną rolę w przyszłym rozwoju Gminy Brzeg. Warto również dodać, że kilka dni wcześniej fałszywe informacje o Grzegorzu Chrzanowskim rozpowszechniał Tomasz Kubiak, urzędnik zatrudniony na początku bieżącego roku przez burmistrza Jerzego Wrębiaka.


– Pan Wrębiak publicznie przedstawia mieszkańcom Brzegu nieprawdę, gdyż z protokołu z posiedzenia sesji Rady Miejskiej z dnia 7 maja 2014 r. wynika, że nikt z radnych nie głosował przeciwko zakupowi Zielonki. I robi to na kilka dni przed II turą wyborów. Nie spodziewałem się, że urzędujący burmistrz naszego miasta, pan Wrębiak w wyścigu do władzy może posługiwać się nieprawdą. Sprawa ta została dziś rano (30.10) skierowana do sądu w trybie wyborczym – mówi Grzegorz Chrzanowski.

Należy również zaznaczyć, że nieprawdziwe informacje w tej sprawie rozpowszechniał w internecie Tomasz Kubiak, inspektor Biura Promocji, Kultury i Sportu brzeskiego magistratu. Kubiak został zatrudniony przez Wrębiaka na początku bieżącego roku. Kandydat komitetu NIE dla Więzienia TAK dla Połączenia złożył w poniedziałek (29.10) wezwanie do zaniechania naruszeń oraz usunięcia ich skutków.

Dodajmy, że rozstrzygnięcie w trybie wyborczym przeciwko Jerzemu Wrębiakowi odbędzie się w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku, czyli najpóźniej w środę (31 października).