Miliard złotych dla Opolszczyzny – Felieton posła Tomasza Kostusia z cyklu „Widziane z Wiejskiej”

0

Skoro sytuacja finansowa Polski jest tak dobra – jak podkreśla premier Mateusz Morawiecki – to dlaczego nie miałoby na tym skorzystać nasze województwo, w tym również mieszkańcy Brzegu? W Sejmie trwają dyskusje nad przyszłorocznym budżetem, to dobry czas, aby upomnieć się o wyczekiwane od lat w regionie zadania. Stąd też moja natychmiastowa reakcja i zgłoszenie 21 poprawek. Całość opiewa na kwotę ponad miliarda złotych. Gdyby się udało, byłby to dla nas ogromny zastrzyk finansowy.


Zadania w różnych obszarach
Zgłoszone poprawki podzieliłem na konkretne obszary i tak w zakresie projektów infrastrukturalnych zaproponowałem m.in. budowę zjazdu z autostrady A-4 w Prószkowie, czy budowę obwodnicy Dobrzenia Wielkiego. W dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego – zakup pojazdów dla Komendy Wojewódzkiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. We wnioskach związanych z kulturą, znalazły się działania dotyczące renowacji katedry w Opolu, czy zamku w Mosznej. Pod pojęciem „sport” kryje się budowa stadionu w Opolu. Z kolei działania w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i akademickiego to przede wszystkim dofinansowanie infrastruktury niezbędnej dla kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Nie zabrakło także projektów dotyczących działań proekologicznych, takich jak np. tworzenie zielonych oaz na gruntach należących do Skarbu Państwa na terenie naszego województwa w ramach walki ze smogiem. Dodatkowo, chciałbym także, by w budżecie znalazły się środki na uruchomienie programu stołówka w każdej szkole.

Pieniądze dla Zamku, na inwestycje kolejowe i dla brzeskich szkół
Wśród zgłoszonych poprawek nie mogłem pominąć tych, które dotyczą także Brzegu. Jedno z działań – w obszarze kultury – dotyczy najważniejszego brzeskiego zabytku – obiektu o olbrzymiej randze w regionie i całym kraju, któremu niedawno nadano tytuł „Pomnika historii”. Mowa oczywiście o Muzeum Piastów Śląskich. Zaproponowałem zabezpieczenie kwoty 45 milionów złotych na modernizację Zamku.

Brzegu nie zabrakło także w obszarze dotyczącym infrastruktury. Jedna z poprawek dotyczy bowiem rewitalizacji linii kolejowej nr 288 na odcinku Nysa-Brzeg za kwotę 86,1 miliona złotych. Z tego projektu skorzystać mogliby zarówno mieszkańcy Brzegu, Nysy, okolicznych miejscowości, jak i turyści. Oprócz tego chciałbym, by w budżecie znalazły się także pieniądze dla opolskich – w tym brzeskich – szkół zawodowych i technicznych. W poprawce dotyczącej tychże placówek zaproponowałem kwotę 30 milionów złotych na ich doposażenie i modernizację.

Jednomyślność na wagę złota
Zadania, które zgłosiłem co jakiś czas pojawiają się w sferze obietnic, czy to przed wyborami samorządowymi, czy wyborami parlamentarnymi, ale nigdy poza wspomnianą sferę nie wychodzą. Teraz jest dobry moment, aby o nich przypomnieć i porozmawiać o konkretach – czyli sposobie finansowania. Według oświadczeń premiera mamy obecnie rekordowo niski deficyt budżetowy. W mojej ocenie to idealny moment do realizacji wszystkich dobrych pomysłów, zgłaszanych przez różne opcje polityczne, ale służących wszystkim mieszkańcom regionu. Jednomyślność w kwestii zgłoszonych poprawek, wśród wszystkich posłów z Opolszczyzny może być na wagę złota… a dokładnie miliarda złotych. Mam świadomość, że wiele z tych pieniędzy przepadnie, ale wzniesienie się ponad polityczne podziały i wspólne stanowisko choćby w części będzie niewątpliwym sukcesem.


Tomasz Kostuś – politolog, poseł Platformy Obywatelskiej RP. Wieloletni samorządowiec od 2008 roku członek zarządu województwa opolskiego, w randze wicemarszałka w latach 2008-2014. Od lat specjalizuje się w tematach samorządu, infrastruktury, bezpieczeństwa narodowego oraz energetycznego. W sejmie jest członkiem komisji infrastruktury, a także wielu delegacji oraz zespołów parlamentarnych. M.in. jest wiceprzewodniczącym Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczącym Opolskiego Zespołu Parlamentarnego – którego był inicjatorem. Posła można spotkać w jego biurach Poselskich w Opolu, Niemodlinie oraz Brzegu. Więcej informacji na temat jego pracy na rzecz regionu można znaleźć na stronie www.kostus.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/TomaszKostusOpole.