Łukasz D. usłyszał nieprawomocny wyrok skazujący w sprawie o zniesławienie, zakłócanie miru i pozbawienie człowieka wolności

0

6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat, wpłata 3 tys. złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz publikacja wyroku w mediach lokalnych i regionalnych – to nieprawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie dla mieszkańca Brzegu. Sprawa dotyczy Łukasza D., którego prokuratura oskarżyła o popełnienie czynów z art. 189 k.k., art. 193 k.k. i art. 212 kodeksu karnego. Chodzi o pozbawienie człowieka wolności, nieopuszczenie miejsca wbrew żądaniu uprawnionego oraz zniesławienie.


Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2016 roku w brzeskim sądzie prowadzona była rozprawa przeciwko Łukaszowi D. Oskarżony domagał się wyłączenia z postępowania sędziego, a gdy wniosek został odrzucony, mężczyzna postanowił wezwać policję i dokonać… obywatelskiego zatrzymania sędziego.

Policję wezwała również ówczesna Prezes Sądu Rejonowego w Brzegu, a sprawę opisywały media lokalne i regionalne: – Strona oskarżona w procesie nie pozwoliła sędziemu opuścić sali rozpraw, twierdząc, że dokonała zatrzymania obywatelskiego. W związku z tym powiadomiłam policję o bezprawnym pozbawieniu wolności sędziego na służbie – mówiła nam wówczas sędzia Iwona Twardzik.

Łukasz D. tłumaczył wtedy mediom, że złożył wniosek o wyłączenie z rozprawy sędziego prowadzącego, ale taki wniosek nie został przyjęty, dlatego wyszedł z sali, wezwał policję i postanowił dokonać „obywatelskiego zatrzymania sędziego”, uznając, że ten łamie prawo.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu. Ostatecznie Łukasz D. usłyszał zarzuty o zniesławienie, zakłócanie miru i pozbawienie człowieka wolności.

Z informacji, do których udało nam się dotrzeć wynika, że prokuratura i oskarżyciel posiłkowy (pokrzywdzony) wnosili o bezwzględną karę pozbawienia wolności. Skład orzekający Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie po zebraniu materiału dowodowego i jego analizie wydał wyrok skazujący na 6 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat oraz wpłatę 3 tys. złotych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyrok w tym procesie miałby również zostać opublikowany w mediach lokalnych i regionalnych.

Należy zaznaczyć, że wyrok Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie nie jest prawomocny. Z nieoficjalnych informacji wynika, że skazany złożył wniosek o uzasadnienie wyroku, a więc może to wskazywać na chęć wniesienia apelacji od wyroku, którą będzie rozpoznawać Sąd Okręgowy w Kaliszu. Apelacji nie zamierza składać prokuratura.