Skarbimierz-Osiedle nie będzie miastem? Jest już projekt rozporządzenia Rady Ministrów

0
fot. Artur Błoński

Kilka dni temu informowaliśmy, że władze gminy Skarbimierz złożyły w tym roku nowy wniosek o nadanie Skarbimierzowi-Osiedle statusu miasta. Wójt Andrzej Pulit podkreślał, że tym razem ma nowe argumenty, aby przekonać MSWiA do nadania miejscowości praw miejskich. Okazuje się jednak, że Skarbimierz-Osiedle miastem raczej nie będzie, a tak przynajmniej wynika z przygotowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów, które opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.


„(…) układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle opiera się na zabudowie przemysłowej i usługowej. Siatka osadnicza jest mało rozwinięta w stosunku do zabudowy przemysłowej i usługowej. Brak jednoznacznie wyodrębnionego centrum miejscowości. Ponadto, miejscowość nie posiadała wcześniej praw miejskich (…) Obecny układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle. W związku z powyższym wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia” – czytamy w uzasadnieniu przygotowanego projektu rozporządzenia Rady Ministrów.

Wygląda na to, że historia lubi się powtarzać. W poprzednim roku Skarbimierz-Osiedle również aplikował o status miasta i jako jedyna miejscowość ze wszystkich wnioskodawców takiego statusu nie nabył. Podobnie jest tym razem, bowiem przygotowany projekt rozporządzenia uwzględnia nadanie praw miejskich czterem innym miejscowościom (Lututów, Piątek, Czerwińsk nad Wisłą oraz Klimontów), a wniosek władz gminy Skarbimierz został rozpatrzony negatywnie.

Należy zaznaczyć, że dokument znajduje się na etapie uzgodnień z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Państwową Komisją Wyborczą oraz wszystkimi rządowymi resortami. Zajęcie ich stanowiska i zgłaszanie ewentualnych uwag ma nastąpić do 15 lipca. Ostateczne przyjęcie rozporządzenia przez Radę Ministrów wyznaczono do 31 lipca.