Wojciech Komarzyński w Opolu: „Postanowiłem wystąpić na drogę prawną” [wideo]

0

Dziś (20.09) w Opolu, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na posła – zwołał kolejne spotkanie dla mediów. Tym razem Wojciech Komarzyński poinformował o pomówieniach jego osoby w jednym z lokalnych wydawnictw. Komarzyński postanowił nie pozostawiać sprawy bez echa i złożył wniosek o wydanie „orzeczenia w trybie wyborczym” w Sądzie Okręgowym w Opolu.


Nie tak dawno rozpoczynając kampanię wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj w Opolu, deklarowałem sam i apelowałem, aby była to kampania uczciwa, oparta o zasady gry fair play. Rzeczą ostatnią, którą chciałem zrobić podczas tej kampanii było występowanie przeciw komukolwiek do sądu. Niestety nie dano mi wyboru – poinformował Wojciech Komarzyński.

Jak zaznaczył podczas briefingu, nie chce w tej sprawie ubiegać się o zadośćuczynienie dla siebie. kandydat na posła będzie domagał się sprostowania nieprawdziwych informacji i opublikowania ich na łamach lokalnego dwutygodnika. Ponadto będzie domagał się przekazania kwoty dziesięciu tysięcy złotych na rzecz Domu Dziecka w Brzegu.

Nieznany autor na łamach dwutygodnika poczynił całą stronę pomówień, oszczerstw i nieprawdziwych informacji, które narażają mnie na utratę zaufania. W związku z tym postanowiłem wystąpić na drogę prawną i składam dziś wniosek o wydanie „orzeczenia w trybie wyborczym” w tej sprawie. Jestem tutaj, bo mam po swojej stronie rzecz bezcenną – mam prawdę, której będę bronił. Apeluję o uczciwą kampanię do wszystkich stron sporu politycznego – dodał Komarzyński

W każdej kampanii towarzyszą spory polityczne, tym razem ten spór znajdzie swój finał w sądzie. Przepisy prawa wyborczego pozwalają kandydatom na dochodzenie swoich roszczeń w związku z szerzeniem nieprawdziwych informacji w materiałach wyborczych zawartych m.in. na plakatach, hasłach, ulotkach, w wypowiedziach, czy jak w tym przypadku, artykułu w lokalnej prasie. Wykonanie wyroku, czy też publikacja sprostowania powinna nastąpić w ciągu 48 godzin na koszt zobowiązanego.