Przedstawiciele GDDKiA oraz projektanci obwodnicy Brzegu spotkają się z mieszkańcami trzech gmin

0
fot. GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje przynajmniej trzy warianty przebiegu obwodnicy Brzegu. Prace projektowe wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym są na zaawansowanym etapie, a I etap powoli dobiega końca. Inwestor oraz wykonawca tzw. STEŚ-u (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) chcą teraz spotkać się z mieszkańcami Brzegu, gminy Lubsza i gminy Skarbimierz.


Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek (10. grudnia) o godz. 17:00
w Świetlicy Wiejskiej – Domu Ludowego przy ul. Kukurydzianej 1A w Lubszy. Dzień później (11. grudnia) o tej samej porze, w sali konferencyjnej brzeskiego MOSiR-u przy ul. Sportowej 1, z informacjami na temat planowanej obwodnicy będą mogli zapoznać się mieszkańcy Brzegu oraz gminy Skarbimierz.

Przypomnijmy, że budowa obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową nad Odrą, to jedna z największych planowanych inwestycji w całym regionie. Realizacja takich zadań zawsze rozłożona jest na kilka lat. Wielokryterialna analiza, m.in. pod względem geologicznym, środowiskowym i ekonomicznym, ma wyłonić najbardziej optymalny przebieg trasy. Oprócz kosztownej przeprawy mostowej nad Odrą, inżynierowie muszą poradzić sobie z terenami zalewowymi wzdłuż rzeki. Dodatkowo trasę planowanej obwodnicy przecina główna magistrala kolejowa.

Warto jednak zaznaczyć, że z koncepcji budowy nowej drogi nie są zadowoleni mieszkańcy Lubszy, bowiem plany przebiegu obwodnicy nie uwzględniają ich miejscowości, tak jak zakładano na początku.

Być może podczas konsultacji społecznych uda się przekonać inwestora do zmiany decyzji i wydłużenia obwodnicy o kilka kilometrów, co pozwoliłoby na skierowanie uciążliwego ruchu drogowego w taki sposób, aby ciężarowy tranzyt omijał Lubszę.

– Przygotowywane plany obwodnicy Brzegu z pominięciem obwodnicy dla Lubszy spowodują, że w naszej miejscowości natężenie ruchu drogowego wzrośnie przynajmniej dwukrotnie. Mieszkańcy Lubszy nie zgadzali i nie zgadzają się na takie rozwiązanie. Jeśli obwodnica ma powstać, to musi wyprowadzić ciężarowe auta także z Lubszy, a więc tak, jak było ustalane od początku. Na spotkaniach z inwestorem i przedstawicielami biura projektowego będziemy to podkreślać i przekonywać do naszych argumentów – zapowiada Bogusław Gąsiorowski, wójt Lubszy.

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego interpelację w tej sprawie składał także wiceprzewodniczący rady Dariusz Byczkowski.

– Całą ideą powstania obwodnicy było odciążenie z ruchu drogowego Brzegu i Lubszy, szczególnie brzeskiej starówki i ul. Brzeskiej w Lubszy, która przebiega przez sam środek miejscowości. Obecne plany tracą logikę, bo ilość aut ciężarowych, jaka codziennie będzie przejeżdżać przez Lubszę, drastycznie się zwiększy, a przecież i bez tego dochodzi tutaj do wielu wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Mieszkańcy naprawdę mają dość sytuacji obecnej, a nowa koncepcja tylko ją pogorszy – mówi radny sejmiku Dariusz Byczkowski.