Skarbimierz-Osiedle wciąż nie będzie miastem? Wniosek negatywnie zaopiniowany w projekcie Rozporządzenia Rady Ministrów

0
połączenie gmin
Skarbimierz - Osiedle

To już trzecia próba władz Gminy Skarbimierz o nadanie statusu miasta dla Skarbimierza-Osiedle, jednak wszystko wskazuje na to, że kolejny raz się nie powiedzie. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie projekt Rozporządzenia Rady Ministrów przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Skarbimierz-Osiedle w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle” – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.


Przypomnijmy, że pierwsze informacje o „miejskich aspiracjach” Skarbimierza-Osiedle pojawiły się w 2017 roku. Władze gminy argumentowały swoje starania m.in. zabudową miejską i przemysłową, bez terenów rolnych. Wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynął w 2018 r., ale status miasta zaczął się oddalać po negatywnej opinii Wojewody Opolskiego.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2019 roku. Ostatecznie MSWiA, a na końcu Rada Ministrów uznali, że Skarbimierz-Osiedle nie spełnia kryteriów miasta i takiego statusu nie może nabyć.

Wójt Andrzej Pulit nie zamierzał się poddawać i postanowił przetestować powiedzenie – „do trzech razy sztuka”. Pomóc miało utworzenie w Skarbimierzu-Osiedle posterunku policji, jednak wszystko wskazuje na to, że wniosek Gminy Skarbimierz znów nie uzyska pozytywnej opinii.

– „Złożony w 2018 r. wniosek Rady Gminy Skarbimierz został negatywnie rozpatrzony przez Radę Ministrów, z uwagi na to, iż układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle opiera się na zabudowie przemysłowej i usługowej. Siatka osadnicza jest mało rozwinięta w stosunku do zabudowy przemysłowej i usługowej. Brak jednoznacznie wyodrębnionego centrum miejscowości. Ponadto, miejscowość nie posiadała wcześniej praw miejskich. W 2019 r. Rada Ministrów podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko, podkreślając, iż obecny układ urbanistyczny miejscowości Skarbimierz-Osiedle w dużej mierze nie przypomina miasta lecz dobrze rozwinięte osiedle. Powyższe uwarunkowania pozostają nadal aktualne, dlatego wniosek rekomenduje się do negatywnego rozpatrzenia” – czytamy w uzasadnieniu projektu Rozporządzenia Rady Ministrów, które w poniedziałek (20. lipca) opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Należy zaznaczyć, że dokument zawiera także nadanie statusu miasta dla dziesięciu innych miejscowości, które w większości posiadały już kiedyś prawa miejskie, a utraciły je w wyniku różnego rodzaju historycznych wydarzeń.

W projekcie rozporządzenia przewidziane jest nadanie praw miejskich następującym miejscowościom:

Kamieniec Ząbkowicki w woj. dolnośląskim
Goraj w woj. lubelskim
Kamionka w woj. lubelskim
Solec na Wisłą w woj. mazowieckim
Sochocin w. woj mazowieckim
Wiskitki w woj. mazowieckim
Dubiecko w woj. podkarpackim
Wodzisław w woj. świętokrzyskim
Budzyń w woj. wielkopolskim
Koźminek w woj. wielkopolskim