Trwa planowanie obwodnicy Brzegu. Projektanci przekazali inwestorowi dokumentację STEŚ

0
fot. GDDKiA

Budowa dużej infrastruktury drogowej to proces kosztowny, ale także czasochłonny. Szacuje się, że 60-70% czasu poświęca się właśnie na kompleksowe przygotowanie, aby dopiero później móc rozpocząć prace budowlane. Nie inaczej jest w przypadku planów obwodnicy Brzegu wraz z drugą przeprawą mostową nad Odrą.


Przypomnijmy, że w połowie kwietnia 2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na prace projektowe wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. Na opracowanie tzw. STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) biuro projektowe ma 18 miesięcy, i wszystko wskazuje na to, że działania przebiegają zgodnie z planem..

Jak informuje naszą redakcję rzecznik prasowy GDDKiA w Opolu Agata Andruszewska:
– „Biuro Projektowe, autor opracowania, przekazało GDDKiA-O/Opole dokumentację projektową etapu STEŚ, do weryfikacji. Po uwzględnieniu uwag, uzupełnieniu braków, kompletna z punktu widzenia celu dokumentacja zostanie przekazana na Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) w Oddziale GDDKiA w Opolu. Posiedzenie ZOPI zaplanowane jest w II połowie września br., a na początku października planowane jest Posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Centrali GDDKiA w Warszawie przy udziale Ministerstwa Infrastruktury, na którym ostatecznie zostanie zatwierdzona dokumentacja projektowa wraz z rekomendacją wariantu do wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU). Planowany termin realizacji tego etapu dokumentacji to IV kwartał 2020 r., który zakończy się złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wówczas planowane jest rozpoczęcie prac projektowych nad kolejnym etapem tj. Koncepcją Programową, który polega na uszczegółowieniu rozwiązań projektowych w obrębie wariantu optymalnego, rekomendowanego do wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach”.

W telegraficznym skrócie oznacza to tyle, że kompletna dokumentacja STEŚ dla budowy obwodnicy Brzegu wkracza w finalny okres. Wniosek o uzyskanie pierwszej decyzji administracyjnej, czyli decyzji środowiskowej, zostanie złożony jeszcze w tym roku. W przyszłym roku pozostanie opracować koncepcję programową, która z kolei pozwoli na rozpoczęcie tworzenia dokumentacji budowlanej. Zgodnie z programem całej inwestycji budowa drogi rozpocznie się w 2024 roku, a termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2026 r.

Dodajmy, że w ramach tego zadania przewidywana jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8,2 km. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu (każdy po 3,5 metra), klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o nośności 11,5 t/oś, z prędkością projektową 80 km/h. Oprócz obiektu mostowego nad Odrą, wraz z obwodnicą powstanie sieć dróg dojazdowych, w tym technicznych, potrzebnych do obsługi całej infrastruktury. Jedno ze skrzyżowań wjazdowych na obwodnicę ma zostać połączone z drogą krajową nr 39 pomiędzy Michałowicami a Lubszą. Drugi „węzeł” może znaleźć się na skrzyżowaniu DK 39 i DK 94 (na wysokości Zielęcic) lub bezpośrednio na DK 94 w okolicy ZGO Gać.