Co z obwodnicą Lubszy w ciągu drogi krajowej nr 39?

0
fot. GDDKiA

Temat planowanej budowy obwodnicy Brzegu po raz kolejny wraca. Przypomnijmy, że droga, według planu ma zakończyć się tuż przed Lubszą, co oznacza, że miejscowość nie zostanie nią objęta, a zatem ruch samochodowy w dalszym ciągu odbywać się będzie przez jej centrum. Gmina Lubsza z wójtem Bogusławem Gąsiorowskim walczy o zmianę tych planów. We wtorek (22.09) rozmawiano o inwestycji w trakcie specjalnej video konferencji.


Poprzez formę video rozmowy zrealizowano wtorkowe (22.09) posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z udziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu oraz starosty Powiatu Brzeskiego, a także wójtów i burmistrzów zainteresowanych gmin.

Starosta Jacek Monkiewicz poparł stanowisko Gminy Lubsza odnośnie budowy obwodnicy Lubszy, tj. zmianę projektu i objęcie obwodnicą tej miejscowości. Wójt Bogusław Gąsiorowski przypomniał kierownikowi projektu i biorącym udział w konferencji, że konsultacje w sprawie inwestycji przechodzącej przez gminę Lubsza zakończyły się 100% sprzeciwem społeczności.

Przypomnijmy, że wykonawca prac projektowych przedstawił 5 koncepcji realizacji obwodnicy Brzegu, wstępnie realizowany będzie wariant W1d. Zgodnie z nim, obwodnica zakończy się przed Lubszą.

– W trakcie konferencji pytałem, czy była wykonana inwentaryzacja odnośnie hałasu, którego natężenie zdecydowanie wzrośnie? Zaznaczyłem też, że zgodnie z przyjętą koncepcją, najwięcej skorzysta miast Brzeg, w którym zmniejszy się ruch samochodowy, hałas, a jazda autem po mieście stanie się płynniejsza – relacjonował wójt gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski.

– Niestety w przypadku realizacji inwestycji w wariancie niekorzystnym dla naszej gminy, wszystkie parametry – takie jak natężenie ruchu , czy właśnie hałas, w Lubszy znacząco się pogorszą. Wszyscy zmagać się będziemy z zatorami w ruchu, czy problemem z wyjazdem z dróg podporządkowanych. Taka sytuacja jest dla nas po prostu nie do przyjęcia – dodał Bogusław Gąsiorowski.

Pod koniec roku do gminy Lubsza ma wpłynąć wniosek w celu uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

– Wszystkie czynniki, które wskazałem wcześniej oczywiście wpłyną na warunki wydania tej decyzji. Negatywne oddziaływanie na środowisko, brak rozwiązań technicznych, czy brak działań ze strony inwestora odnośnie zmiany projektu na korzyść naszej gminy przełożą się na nasze, stosowne, stanowisko w tej sprawie. Nadmieniam, że reprezentuję także opinie mieszkańców naszej gminy, którzy wprost wyrazili się – i w to w 100% – negatywnie jeśli chodzi o niekorzystną dla nas trasę obwodnicy i pominięcie Lubszy – podsumował wójt Bogusław Gąsiorowski.