Gmina Skarbimierz z największym długiem w przeliczeniu na jednego mieszkańca

0
połączenie gmin
Skarbimierz - Osiedle


Ministerstwo Finansów opublikowało bazy danych za II kwartał 2020 r., które m.in. zawierają informacje o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego. Jak wynika ze sprawozdań budżetowych, największy dług per capita (na jednego mieszkańca) wśród gmin powiatu brzeskiego ma Skarbimierz. Łączne zobowiązania tej gminy wynoszą ponad 31 mln złotych.


Drugą pod względem wielkości zobowiązań jest Gmina Brzeg (30.837.992,76 zł), jednak miasto w przeliczeniu długu na jednego mieszkańca wygląda dużo lepiej od swojego sąsiada. Co ciekawe, jedyną gminą w powiecie brzeskim bez żadnych kredytów jest Lubsza.

ZADŁUŻENIE GMIN W POWIECIE BRZESKIM (dane MF za II kwartał 2020 r.)

l.p.

Gmina

Kwota zobowiązania na jednego mieszkańca (per capita)

Liczba ludności wg GUS 

Zobowiązania ogółem na II kwartał 2020 r.

1

Lubsza

0,00 zł

9008

0,00 zł

2

Grodków

337,70 zł

19242

6 498 126,00 zł

3

Lewin Brzeski

531,87 zł

13020

6 924 971,28 zł

4

Brzeg

858,27 zł

35930

30 837 992,76 zł

5

Olszanka

1 311,47 zł

4928

6 462 927,00 zł

6

Skarbimierz

3 813,67 zł

8147

31 070 000,00 zł

Należy zaznaczyć, że każda gmina ma inny limit dopuszczalnego zadłużenia. Wskaźnik maksymalnych zobowiązań zależy od wielu czynników, m.in. planowanej kwoty spłaty rat pożyczek i kredytów, dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, czy wydatki bieżące. Biorąc jednak pod uwagę te wszystkie dane, to dług Skarbimierza jest całkiem pokaźny.