Niepotrzebne zamieszanie z uchwałą radnego Preisa. Znany jest wariant budowy obwodnicy Brzegu

0
fot. Na zdjęciu (od lewej): Janusz Żebrowski i Radosław Preis

Cały czas trwają przygotowania do budowy obwodnicy Brzegu wraz z przeprawą mostową. Wariantów przebiegu nowej drogi jest kilka, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już opcję rekomendacji do wniosku o decyzję środowiskową. Co ciekawe, ten wariant uwzględnia rondo na ul. Wrocławskiej, a więc projekt uchwały intencyjnej, przygotowany przez radnego Radosława Preisa jest bezzasadny.


O co chodzi? Radni miejscy mają procedować na najbliższej sesji projekt uchwały Radosława Preisa, który ma wzmocnić stanowisko władz miasta w sprawie wyboru wariantu 1a obwodnicy Brzegu. Ta opcja przebiegu trasy uwzględnia rondo na ul. Wrocławskiej, a nie na ul. Oławskiej, jak miałoby to miejsce w przypadku wariantu 1d.

Sęk w tym, że projekt uchwały jest bezzasadny, ponieważ GDDKiA już w październiku podjęła decyzje o wyborze wariantu 1d, ale z budową ronda na ul. Wrocławskiej.

– „W dniu 27.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) dla etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego budowy obwodnicy Brzegu w ciągu DK 39 przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Komisja podczas posiedzenia pojęła decyzję o rekomendowaniu do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wariant W1d oraz, że w dalszych etapach prac w wariancie rekomendowanym W1d zostanie przewidziane powiązanie obwodnicy Brzegu z ul. Wrocławską (DP 1193 O) poprzez budowę skrzyżowania typu rondo. Ulica Oławska (DP 1172 O) natomiast nie będzie posiadała bezpośredniego powiązania z obwodnicą, a skrzyżowanie tych dróg będzie przewidziane w postaci wiaduktu w ciągu obwodnicy (nad ul. Oławską). Należy zatem podkreślić, że wariant W1d oraz wariant W1a, posiadają identyczny sposób powiązania z tymi samymi drogami publicznymi. Różnicę stanowi jedynie sposób powiązania z istniejącą drogą krajową nr 94, w którym w wariancie W1a przewiduje się budowę węzła drogowego, natomiast w wariancie W1d w pierwszym etapie inwestycji realizację skrzyżowania w formie ronda, z możliwością przyszłej rozbudowy o wiadukt nad skrzyżowaniem w ciągu DK nr 94. Docelowo zatem skrzyżowanie zyska postać węzła drogowego, typu „karo”. Rekomendacja wariantu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wynikiem przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, w ramach której wykonywany jest szereg analiz podzielonych na 3 ogólne kryteria tj. techniczne, ekonomiczne i środowiskowe wraz z podkryteriami. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wariant W1d jest wariantem optymalnym” – informuje naszą redakcję Agata Andruszewska, rzecznik prasowy GDDKiA w Opolu.

Co ciekawe, protokół z posiedzenia KOPI ze wszystkimi tymi ustaleniami został przesłany do wszystkich uczestników posiedzenia, w tym również do burmistrza Brzegu. Nie wiadomo zatem, czy Jerzy Wrębiak zapomniał poinformować o tym swojego koalicyjnego radnego Radosława Preisa, czy radny chciał tylko „zabłysnąć”, czy też jego projekt uchwały miał stworzyć złudne wyobrażenie o rzekomej mocy sprawczej władz miasta w tym zakresie. Wiadomo natomiast, że budowa obwodnicy Brzegu nie jest inwestycją realizowaną przez gminę, a więc wszelkie uchwały i pochwały radnych są w tej sprawie bez znaczenia.

fot. GDDKiA