Wycinka drzew w lasach pomiędzy Głębockiem a Michałowem? Nadleśnictwo wyjaśnia, że są to cięcia odnowieniowe

0
fot. Czytelnik

W połowie kwietnia do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec powiatu brzeskiego. Mężczyznę zaniepokoiła wycinka drzew w kompleksie leśnym pomiędzy Głębockiem a Michałowem. Pan Marek uważa, że na obrzeżach rezerwatu przyrody Kokorycz wycinane są stare dęby i buki, jednak Nadleśnictwo Tułowice zaprzecza tym informacjom i wyjaśnia, że prowadzone prace polegają na cięciach odnowieniowych, poza rezerwatem i innych gatunków drzew.


  • „Zwracam się do Państwa z prośbą o zajęcie się bestialską wycinką starych buków przez nadleśnictwo Tułowice w kompleksie leśnym położonym między Głębockiem a Michałowem. Wycinka starych buków i dębów trwa od kilku lat i odbywa się na obrzeżach Rezerwatu Przyrody Kokorycz jak i na jego terenie. Kompleks leśny na tym terenie obecnie wygląda jak pustynia zostało wycięte ok.100 wiekowych buków i dębów. Lasy nie są własnością takiej instytucji jak lasy państwowe tylko są własnością nas wszystkich i nie możemy pozwolić na tak bestialskie gospodarowanie naszym wspólnym dobrem” – czytamy w korespondencji od mieszkańca powiatu brzeskiego.

    Należy dodać, że pan Marek przesłał również kilka zdjęć, na których widać ścięte drzewa, jednak leśnicy od razu zwrócili uwagę, że nie są dęby i buki, tylko jesiony i lipy.
  • „Pozyskanie buka na terenie leśnictwa Głębocko aktualnie nie jest prowadzone. Na przedstawionych zdjęciach widoczny jest jesion i lipa. Żadne prace związane z pozyskaniem drewna w rezerwacie Kokorycz nie były prowadzone, co potwierdziła przeprowadzona w dniu 20.04.2021 r. lustracja terenowa pracowników nadleśnictwa i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie leśnictwa Głębocko odbywają się planowe prace związane z cięciami odnowieniowymi (proszę nie mylić z bestialską wycinką). W ramach tych cięć wycinamy drzewa które osiągnęły wiek rębny, zastępując je młodym pokoleniem. Prace te są rozciągnięte w czasie, ponieważ staramy się ukształtować drzewostany różnowiekowe. Proszę pamiętać, że las pełni różne funkcje. Obok funkcji ochronnych pełni też funkcje gospodarcze. Jako społeczeństwo korzystamy z odnawialnego surowca jakim jest drewno. Wystarczy rozejrzeć się po własnym domu czy mieszkaniu, aby stwierdzić, jak wiele przedmiotów mamy wykonanych z tego materiału. Jako leśnicy gospodarujemy w lasach leśnictwa Głębocko od kilku pokoleń chroniąc go, użytkując i odnawiając. Dzięki prowadzonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej flora i fauna tych lasów wzbogaciła się w nowe gatunki roślin i zwierząt (a także rezerwat przyrody)” – informuje Wiesław Skrzypek, nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice.

    Warto dodać, że nadleśnictwo podeszło do tej sprawy transparentnie i w razie wątpliwości oraz dodatkowych pytań wyraża chęć spotkania w terenie, aby wyjaśnić cel prowadzonych przez siebie prac. Przypomnijmy, że rezerwat przyrody Kokorycz znajduje się na terenie gminy Grodków. Ma powierzchnię ponad 44 ha. Powstał w 2000 roku na mocy rozporządzenia wojewody opolskiego. Przez teren rezerwatu biegnie droga pieszo-rowerowa.