Ponad 1600 mieszkańców Brzegu poparło pomysł budowy basenów przy ul. Wrocławskiej

0
fot. sesja Rady Miejskiej Brzegu w dniu 29.04.2021 r.

Nie tylko w sieci trwa burzliwa debata o lokalizacji budowy basenu w Brzegu, ale także miała ona miejsce na dzisiejszej (29.04) sesji Rady Miejskiej. Problem w tym, że dyskusja wydaje się o niczym, bo o inwestycjach, na które miasto nie ma pieniędzy. Ani na 3 niecki przy ul. Korfantego, ani na rozbudowę krytej pływalni wraz z letnim basen przy ul. Wrocławskiej.


W ostatnim czasie gorącym tematem w Brzegu stała się budowa basenu. To oczywiście pojęcie względne, bo spora część mieszkańców nie wie nawet o jaki basen chodzi, gdzie on ma powstać i ile kosztować. Tym bardziej, że burmistrz Wrębiak już kilkukrotnie zmieniał wizje i koncepcje utworzenia letniego kąpieliska przy ul. Korfantego. Niektórzy do dzisiaj uważają, że kąpielisko powstanie w naturalnym stawie, a nie na skarpie, gdzie niegdyś funkcjonował plac zabaw.

Sprawę mogła nieco uporządkować tzw. Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza, która popierała budowę trzech niecek kąpielowych na skarpie przy ul. Korfantego. „Miała”, bo w rzeczywistości nie uporządkowała. Inicjatorzy akcji zebrali ok. 700 podpisów brzeżan popierających trzy niecki na skarpie przy ul. Korfantego, ale pojawiły się kontrowersje, że to była „polityczna ustawka”, mająca jedynie dać burmistrzowi oręż do wskazywania radnym, jakoby „projekt Korfantego” był popierany przez większość mieszkańców i trzeba go realizować.

Nikt nie wspominał, że miasto nie ma na to pieniędzy, a zaciągając kredyt w tym celu – „projekt Wrocławska” przepadnie na wiele lat. A przecież radni już od 2018 roku wnioskowali do burmistrza Wrębiaka, aby rozpoczął działania w kierunku rozbudowy krytej pływalni wraz z budową letniego kąpieliska, właśnie przy ul. Wrocławskiej. Jerzy Wrębiak tego nie robił, dlatego większość Rady Miejskiej podjęła w grudniu 2020 r. stosowną uchwałę w tej sprawie.

Basenowa saga wciąż trwa, emocje stale rosną, a dobitnym tego przykładem może być dyskusja na dzisiejszej (29.04) sesji Rady Miejskiej. W pewnej chwili radny Grzegorz Surdyka poinformował, że grupa mieszkańców Brzegu wyraziła swoje zdanie na temat lokalizacji basenu poprzez zbiórkę podpisów na liście poparcia dla rozbudowy basenu krytego przy ul. Wrocławskiej wraz z budową letniego kąpieliska w tej lokalizacji.

  • „To trwało ok. 6 tygodni i mieszkańcy zebrali 1600 podpisów. Ja je złożę na ręce przewodniczącej Rady Miasta, bo te osoby wyrażają zgodę na przedłożenie listy Radzie Miejskiej” – mówił Grzegorz Surdyka.

    Na razie nie wiadomo, jak zostaną potraktowane podpisy 1600 brzeżan, ale można się spodziewać, że tym razem druga strona sporu zarzuci „polityczną ustawkę”.