Do budżetu obywatelskiego wpłynęło 13 projektów. Urzędnicy burmistrza odrzucili 10

0
fot. archiwum / Na zdjęciu (od lewej) sekretarz Gminy Brzeg, skarbnik Gminy Brzeg, wiceburmistrz Tomasz Witkowski, burmistrz Jerzy Wrębiak i wiceburmistrz Bartłomiej Kostrzewa

Psi park „Reksio”, plac zabaw na ul. Korfantego, tężnia solankowa, park linowy „Brzeski Tarzan” – to tylko cześć projektów zgłoszonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Brzegu (BOB), ale negatywnie zaopiniowanych przez zespół weryfikacyjny powołany przez burmistrza Jerzego Wrębiaka. Zespół składa się z dwunastu urzędników: zastępcy burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz kierowników poszczególnych biur.


Na początku lipca informowaliśmy, że procedura Budżetu Obywatelskiego Brzegu kolejny raz przeciąga się w czasie, ponieważ burmistrz czeka na opinie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Udało nam się wówczas porozmawiać z Elżbietą Molak, która nie kryła zaskoczenia pytaniami w kontekście opinii do projektów z budżetu obywatelskiego.

Wojewódzka konserwator zadeklarowała jednak, że porozmawia z burmistrzem i zapyta o jakie opinie chodzi, aby sprawa mogła ruszyć do przodu. I rzeczywiście tak się stało, ponieważ kilka dni temu burmistrz Jerzy Wrebiak poinformował, że zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Do pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 13 projektów, ale aż 10 z nich negatywnie zaopiniował zespół weryfikacyjny, składający się z urzędników powołanych zarządzeniem burmistrza Wrębiaka.

Pierwszy projekt do BOB dotyczył przeszkolenia 200 pracowników szkół i przedszkoli z zakresu interwencji kryzysowej. Opinia radcy prawnego wskazała na brak spełnienia kryterium ogólnodostępności dla wszystkich, co byłoby sprzeczne z regulaminem budżetu obywatelskiego.

Drugi projekt mieszkańców dotyczył budowy parku linowego „Brzeski Tarzan”, ale jego lokalizacja miałaby być zlokalizowana na terenach, które nie stanowią własności Gminy Brzeg, co również byłoby niezgodne z regulaminem BOB.

Trzeci pomysł mieszkańców polegał na budowie tężni solankowej. Wnioskodawcy wskazali aż trzy różne miejsca do wyboru, jednak to także okazało się problemem, bo formularz przewiduje zgłoszenie … tylko jednej lokalizacji.

Zespół weryfikacyjny negatywnie zaopiniował również budowę przyłącza wodnego od ul. Działkowej w celu doprowadzenia wody do działek ROD Brzeg „Jarzębina”. W tym przypadku na przeszkodzie stanęło brak kryterium ogólnodostępności, ponieważ właścicielem działek jest m.in. osoba fizyczna.

Z podobnych względów (brak ogólnodostępności) odrzucono także inne projekty: „EKO-Szkoła” (dedykowany dla uczniów klas 1-5 szkół podstawowych) oraz „Ratujmy brzeskie dziedzictwo historyczne – renowacja muru przy Parku Centralnym u zbiegu ulic Spacerowej i Głowackiego” (mur jest częścią składową nieruchomości będącą współwłasnością osób fizycznych).

Kolejnym ciekawym pomysłem mieszkańców była budowa wybiegu dla psów. Psi park „Reksio” doczekał się nawet dwóch osobnych wniosków. Jeden dotyczył lokalizacji w Parku Wolności, a drugi przy ul. Słowackiego w pobliżu pasażu handlowego. Ostatecznie zespół weryfikacyjny negatywnie zaopiniował oba projekty. Ten pierwszy – w ocenie WOKZ – negatywnie wpłynąłby na wizerunek zabytkowego parku, z kolei druga lokalizacja poległa, ponieważ wskazany teren przy ul. Słowackiego nie jest własnością Gminy Brzeg.

Z pieniędzy budżetu obywatelskiego, również nie będzie można opracować projektu remontu podwórka przy ul. Chrobrego, Długiej i Lekarskiej. Dlaczego, skoro spełnia kryterium ogólnodostępności i jest to teren należący do miasta? Bo zdaniem radcy prawnej „atrakcyjność tego projektu byłaby odczuwalna przez nieznaczny krąg osób”. Drugi argument podsunął Dariusz Hnat, zastępca dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w Brzegu. Urzędnik wskazał, że wnioskodawca projektu wpisał na realizację zadania szacunkową kwotę 25 tys. zł, a to zbyt mało, niewystarczająca suma na opracowanie projektu remontu podwórka.

Mieszkańcy Brzegu nie doczekają się z budżetu obywatelskiego także placu zabaw przy ul. Korfantego. I nie ważne, że spełnia kryterium ogólnodostępności i nieodpłatności dla wszystkich. Nie ważne, że działka jest własnością gminy Brzeg, co potwierdziła opinia merytoryczna. Nie ważne, że przedmiot projektu mieści się w katalogu zadań własnych gminy, a opinia radcy prawnego nie zawiera niczego, co mogłoby wykluczyć to zadanie.

Ważne, że burmistrz Wrębiak znalazł jedną negatywną opinię wydaną przez dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich (jednostka podległa burmistrzowi – przyp. red.). Co prawda Marek Sidor potwierdził nawet, że kwota 70 tys. złotych będzie wystarczająca, ale – UWAGA – „W przypadku rozpoczęcia budowy kompleksu basenów, plac zabaw w bliskiej odległości budynku WODNIK , może stanowić utrudnienie przy budowie oraz zagrożenie dla przebywających tam dzieci”.

Dyrektor ZNM uważa, że budowa placu zabaw na Korfantego jest sprzeczna z planami i może zostać zrealizowana dopiero po wybudowaniu basenów. W ślad za taką opinią tzw. zespół weryfikacyjny (urzędnicy powołani przez burmistrza Wrębiaka – przyp. red.) także zaopiniowali negatywnie budowę placu zabaw na Korfantego w ramach BOB.

Nie oznacza to jednak, że budżet obywatelski się nie odbędzie lub że mieszkańcy nie będą mieli w czym wybierać. Pozytywne opinie otrzymały trzy inne projekty: „Adaptacja kręgu tanecznego”, „Poprawienie infrastruktury boisk trawiastych” oraz „Trampoliny ziemne”.

Betonowy krąg znajduje się na terenie Parku Wolności. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dopuścił adaptację betonowego kręgu na miejsce do tańczenia. Projekt zakłada m.in. pomalowanie betonowej posadzki i nie należy do najdroższych – szacunkowa łączna kwota zadania wynosi tylko 2 tys. złotych.

Drugim zaakceptowanym projektem do budżetu obywatelskiego są trampoliny ziemne jako doposażenie do istniejącego placu zabaw w Parku Wolności. Łączny szacunkowy koszt trzech tampolin plus opracowanie dokumentacji projektowej wyniesie nieco ponad 33 tys. złotych.

Ostatnim ocenianym i zaakceptowanym przez zespół weryfikacyjny projektem do budżetu obywatelskiego jest poprawienie infrastruktury boisk trawiastych na stadionie MOSiR w Brzegu. Chodzi o zagospodarowanie nieużytkowanego skweru na boisko trawiaste dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Warto dodać, że wnioskodawcom projektów negatywnie zaopiniowanych przez urzędników przysługuje prawo do odwołania, najpóźniej do 20 lipca. Sęk w tym, kto te odwołania będzie rozpatrywał?

Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy 26 lipca i jeśli nic się nie zmieni, to brzeżanie w pierwszym budżecie obywatelskim będą głosować tylko na trzy zadania. Co ciekawe, łączny koszt tych trzech inwestycji być może nie przekroczy limitu BOB, a więc głosowanie może okazać się tylko nudną, ale konieczną formalnością.

Dokumentacje z opiniami do poszczególnych projektów można pobrać ze strony Urzędu Miasta >>>TUTAJ<<<.