Sanepid kontrolował warunki wypoczynkowe na koloniach. Inspektorzy dopatrzyli się nieprawidłowości w obiekcie na terenie powiatu brzeskiego

0
fot. archiwum / zdjęcie poglądowe

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu przygotowała raport o przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży na terenie Opolszczyzny. Inspektorzy przeprowadzili 217 kontroli sanitarnych. W trzech obiektach, w których przebywały dzieci, ujawniono nieprawidłowości. Jedna z placówek, do których pojawiły się zastrzeżenia, znajduje się na terenie powiatu brzeskiego.


  • „Podjęte czynności kontrolne wykazały nieprawidłowości w 3 obiektach, w których przebywały dzieci. Forma wyjazdowa na terenie powiatu brzeskiego: odnotowano nieprawidłowości w zakresie bloku żywieniowego, w tym wykorzystywanie produktów spożywczych po upływie terminu ich przydatności do spożycia oraz brak właściwego oznakowania mięsa; brak czystości i porządku w pomieszczeniach. W związku ze stwierdzonymi zaniedbaniami nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowanie administracyjne” – informuje WSSE w Opolu.

Nieco inne nieprawidłowości ujawniono w obiektach na terenie powiatu opolskiego (brak dokumentacji do celów sanitarno-epidemiologicznych pracownika bloku żywienia) oraz powiatu prudnickiego (niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny materacy w łóżkach uczestników wypoczynku w jednym pokoju).

Łącznie inspektorzy sanepidu przeprowadzili w tym sezonie wakacyjnym 217 kontroli, z czego 149 dotyczyło oceny warunków zakwaterowania i pobytu uczestników wypoczynku, 45 kontroli pod kątem warunków przechowywania produktów żywnościowych, przygotowywania i podawania posiłków, a 23 kontrole sprawdziły jakość wód w basenach, kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, z których korzystają uczestnicy zorganizowanego wypoczynku na turnusach i koloniach.

Warto zaznaczyć, że w okresie wakacji na terenie województwa opolskiego nie odnotowano zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u żadnego z uczestników wypoczynku zorganizowanego. Jak dodaje sanepid, odnotowano tylko 2 inne zachorowania i omdlenie oraz 16 urazów, w tym: 10 urazów kończyn dolnych (5 skręceń, stłuczenie, złamanie, rana uda, rana stopy, kopnięcie przez konia), 4 urazy kończyn górnych (2 skręcenia, stłuczenie, rana palca), 1 uraz głowy oraz 1 ukąszenie przez owady.