W Lewinie Brzeskim planują utworzyć spółdzielnię energetyczną

0
fot. UM w Lewinie Brzeskim
Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Lewin Brzeski i jej gminne spółki chcą produkować energię elektryczną. List intencyjny w sprawie utworzenia Lewińskiej Spółdzielnia Energetycznej został już podpisany pomiędzy burmistrzem Arturem Kotarą, prezesem ZMK Pawłem Chojnackim oraz prezesem Hydro-Lew Andrzejem Tarnawą. Oprócz już posiadanych instalacji odnawialnych źródeł energii, Gmina Lewin Brzeski w przyszył roku wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW.


  • „Sytuacja wzrostu cen zakupu energii elektrycznej, która spowodowała niepewność na rynku energetycznym, skłania do szukania alternatywnych źródeł, które przynajmniej częściowo pozwolą uniezależnić gminę od dostaw i cen prądu z sieci. Dlatego też podjąłem działania zmierzające do utworzenia Lewińskiej Spółdzielni Energetycznej. Jest to rodzaj zrzeszenia 3 podmiotów: Gminy Lewin Brzeski, spółki Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Sp. z o.o. (ZMK) i spółki Usługi Wodno-Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.o. (Hydro-Lew), których głównym celem jest produkcja energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków. Spółdzielnie energetyczne to podmioty na rynku energii, które mogą powstawać wyłącznie na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Spółdzielnia energetyczna z założenia nie może być przedsięwzięciem dochodowym. W zamian za to ma prawo do darmowego dostępu do sieci przesyłowej. Co ważne, cenę za energię i zasady rozliczeń ustalają między sobą sami członkowie spółdzielni. Utworzenie spółdzielni pozwoli na zastosowanie specjalnego modelu rozliczania i bilansowania energii elektrycznej. Członkowie spółdzielni produkujący energię elektryczną będą mogli wprowadzać ją do sieci elektroenergetycznej i odebrać 60 % przekazanej energii w czasie do 12 miesięcy od jej przekazania” – wyjaśnia Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

Korzyści wynikających z utworzenia spółdzielni energetycznej jest sporo, m.in.: zwolnienie z opłaty OZE, mocowej i kogeneracyjnej, a także podatku akcyzowego; zwolnienie z opłaty dystrybucyjnej, czy możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na budowę nowych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Warto zaznaczyć, że Lewin Brzeski posiada już 4 instalacje fotowoltaiczne, zamontowane na budynkach szkół w Łosiowie i Skorogoszczy o łącznej zainstalowanej mocy 72,72 kW, natomiast spółka Hydro-Lew ma zamontowaną na oczyszczalni ścieków instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kW. W trakcie budowy instalacji fotowoltaicznej na swoim budynku o mocy 15 kW jest gminna spółka Zarząd Mienia Komunalnego.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego

Dodajmy, że Lewin Brzeski wybuduje w 2024 r. farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW. Gmina otrzymała już zgodę właściciela sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A. na włączenie przedmiotowej instalacji do sieci i podpisała umowę o przyłączenie. Gmina zrealizuje przedsięwzięcie o wartości 2 mln zł z pozyskanych w wysokości 1,9 mln zł środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

  • „Członkowie Lewińskiej Spółdzielni Energetycznej w miarę pojawiających się możliwości na dofinansowanie nowych instalacji, będą ubiegać się o dofinansowanie i budowę kolejnych instalacji, które pozwolą na zbilansowanie potrzeb, zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego oraz wspieranie i rozwijanie działań służących budowaniu niezależności energetycznej. Spółdzielnia zyskuje także niższe koszty energii, w porównaniu z cenami rynkowymi, a także ich przewidywalność w długim czasie. Spółdzielnia dba przy tym o środowisko i klimat, ponieważ może wytwarzać energię elektryczną tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych” – podsumowuje burmistrz Artur Kotara.
Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI