Zmieniasz adres podczas chorobowego? Pamiętaj o ważnym obowiązku

0
fot. ZUS
Reklama
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Jeśli w trakcie pobierania zasiłku chorobowego zmieniamy miejsce pobytu, powinniśmy o tym poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Taka informacja może zapobiec przykrym konsekwencjom. Podpowiadamy, jak uniknąć komplikacji.


Kłopoty ze zdrowiem, wizyta u lekarza, a następnie zwolnienie „L4”. Większość z nas w tracie swojej kariery zawodowej musiała korzystać ze zwolnienia chorobowego. Prawidłowość przebiegu naszej rekonwalescencji może skontrolować ZUS lub pracodawca, dlatego istotne jest, aby już podczas wizyty u lekarza upewnić się, że w zwolnieniu chorobowym wpisuje on prawidłowy adres, pod którym będziemy przebywać podczas niedyspozycji. Rzeczywisty adres może być zupełnie inny niż zamieszkania, zameldowania bądź miejsca wskazanego w dokumentacji medycznej, jednak lekarz powinien umieścić właściwe miejsce naszego pobytu w zaświadczeniu o stanie zdrowia.

Istnieje również możliwość, że w trakcie przebywania na chorobowym zmieniamy adres naszego pobytu, ale wówczas należy o tym poinformować swojego pracodawcę oraz ZUS. Mamy na to trzy dni od momentu „przeprowadzki”.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI
Materiał wyborczy KWW ŁĄCZY NAS BRZEG - GRZEGORZ CHRZANOWSKI

W jaki sposób możesz powiadomić ZUS o zmianie adresu na e-zwolnieniu? Jest na to kilka sposobów:

  • osobiście – odwiedzając najbliższą placówkę ZUS;
  • pocztą – tradycyjnym listem, a wtedy liczy się data stempla pocztowego;
  • w formie elektronicznej – korzystając ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdzie można posłużyć się formularzem ZUS POG;
  • telefonicznie.

Trzeba pamiętać, że przepisy nakładające na ubezpieczonych obowiązek powiadomienia o zmianie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim funkcjonują już od początku 2019 r. Niestety wciąż zdarza się, że pracownicy ZUS w ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, nie zastają chorego pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim. Nieuzasadniona nieobecność pod nominalnym adresem zamieszkania, bądź zameldowania, może być powodem utraty prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli zaś został już wypłacony, to ZUS może żądać jego zwrotu jako świadczenie nienależnie wypłaconego.

Warto dodać, że uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby (oprócz osób upoważnionych w ZUS), mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych).
Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby, upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.

Reklama
Materiał wyborczy KWW Krzysztofa Grabowieckiego
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA